©2021 - Sien Verstraeten voor WZND

Fixatiearm beleid

Elke hindernis die de bewoner niet of moeilijk kan onderbreken of verwijderen, en die de bewegingsvrijheid beperkt, beschouwen we in Keyhof als een vorm van fixatie en dus een vrijheidsbeperkende maatregel.

Maar onderzoek wijst uit dat vrijheidsbeperkende maatregelen het valrisico niet uitsluiten. Langdurige fixatie leidt daarenboven tot vermindering van de spiermassa en weerstand, wat uiteindelijk resulteert in zwaardere letsels bij een eventuele val. Meer nog fixatie veroorzaakt onrust en angst, verlies van zelfrespect en zelfs depressie. En dat willen we net allemaal vermijden.

In de kleinschalige genormaliseerde woningen creëren we betrokkenheid, rust en een herkenbare huiselijke omgeving. Vanuit die visie kiezen we bewust voor een fixatiearm beleid.

Een vrijheidsbeperkende maatregel is in Keyhof dan ook eerder de uitzondering omdat er geen alternatieven zijn. In de brochure vrijheidsbeperkende maatregelen [PDF] lees je er alles over.

Heb je als naaste van een bewoner nood aan een gesprek hierover? Zijn er onduidelijkheden? Zit je ergens mee? Bespreek het gerust met een medewerker van de woning. Ze nemen graag tijd voor jou!