Over ons

De assistentiewoningen bieden je het comfort van zelfstandig wonen met de zekerheid van deskundige diensten binnen handbereik. Het woonzorgcentrum Keyhof biedt woongelegenheid en aangepaste zorg aan ouderen met een grotere zorgvraag. Het concept Kleinschalig Genormaliseerd Wonen brengt 8 bewoners samen en we verlenen aangepaste zorg op maat met respect voor de eigenheid van iedereen.

We zorgen voor kwaliteit van leven
met de stroom mee als het kan
en tegen de stroom in als het moet,
maar we zullen zorgen voor kwaliteit van leven.

Keyhof biedt woongelegenheid en aangepaste zorg aan ouderen met een grote zorgvraag.
Binnen andere vestigingen van Woonzorgnet-Dijleland zijn andere zorgvormen mogelijk.

Zorgeloos, Zelfstandig & Zeker
Maak het leven zorgelozer door zelfstandig en vrij te wonen, met alle comfort bij de hand en de zekerheid van een breder woonzorgaanbod.

Continu streven naar innovatie
Samenleven met 8 in een woning, aandacht voor wie je bent, wat je wil, maar ook wat je nodig hebt om gelukkig te zijn.

Trots op medewerkers:
Het zijn bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !

Een proeftuin voor innovatie en goede praktijken:
de synergie van kennis, inzichten en ervaring zorgt voor continue kwaliteitsverbetering.