Zorg voor Jezelf

Zorg voor jezelf vinden wij in deze uitzonderlijke omstandigheden meer dan ooit een absolute noodzaak.

Om medewerkers bij te staan maakten we afspraken met zowel interne als externe contactpersonen. Zij staan klaar voor de medewerkers om te luisteren en te ondersteunen.

Een handige kaart met hun gegevens en een aantal infokanalen moedigt alle medewerkers aan om tijdig hulp te zoeken.

Download: COVID-19_zorgvoorjezelf_brief