Zonne-energie in Huldenberg

“Ze hebben dat goed gedaan…” zegt Charles in de plaatselijke krant, vroeger was de 74-jarige zelf technieker nu woont hij in WZC Ter Meeren. Charles inspecteert de netaansluiting van het nieuwe ‘zonnedak’ samen met de collega’s Peter Claeys (verantwoordelijke technische dienst) en  Katrien Philips (woonleefkundige) in Neerijse.

De Serrist ging samen met het drietal een kijkje nemen bij de grote schakelkast voor de zonnepanelen die de Energiecoöperatie Druifkracht daar heeft gerealiseerd. “Het is prachtig dat de techniek met duurzame oplossingen komt om het klimaatprobleem te verkleinen. En natuurlijk dat wij als burgers daar zelf aan kunnen bijdragen”, aldus Charles.

Druifkracht

Op de daken van WZC Ter Meeren en WZC Keyhof in Huldenberg liggen nu alles te samen 520 zonnepanelen te wachten op het fiat van netbeheerder Fluvius. De technische installatie is inmiddels gekeurd, niet door de bewoners wel door het officieel keuringsorganisme. Als we groen licht krijgen van alle instanties en wat meer uren zonlicht, starten we eindelijk met de  elektriciteitsproductie voor eigen gebruik én voor een aantal gezinnen in de buurt van ons woonzorgcentrum.

Druifkracht CV is trots op de realisatie van hun eerste grote project en het aantal coöperanten is dankzij alle aandacht voor onze fotovoltaïsche installaties gegroeid tot 280 deelnemende burgers. De plaatselijke energiecoöperatie overlegt momenteel over nog meer concrete plannen voor duurzame energieopwekking op andere locaties in onze regio en denkt daarbij ook aan zonnedaken op particuliere woningen waarbij ze alle administratie en financiële (on)zekerheid voor haar rekening neemt.

Coöperant worden van dit burgerinitiatief kan nog steeds via www.druifkracht.be