Woonzorgnet-Dijleland wordt Druifkracht-coöperant

Keyhof is via Woonzorgnet-Dijleland mee ‘aandeelhouder’ geworden van Druifkracht: als 300ste lid werden we officieel geaccepteerd als coöperant. De 267 zonnepanelen op ons dak produceerden dankzij de vele uren zon in het begin van 2021 al een pak meer stroom dan verwacht.

De samenwerking van Ter Meeren en Keyhof met energiecoöperatie voor de Druivenstreek is gestart vanuit drie ijzersterke argumenten: 1/ het is een burgercoöperatie uit de eigen regio waarvan bewoners, familie en medewerkers ook lid kunnen worden, 2/ we leveren zo een positieve bijdrage  aan de omslag naar hernieuwbare energie en 3/ met deze structurele samenwerking brengen we de jaarlijkse stroomfactuur omlaag want de opgewekte elektriciteit wordt grotendeels meteen in het woonzorgcentrum zelf verbruikt.

De gezamenlijke jaaropbrengst van onze zonnedaken zal overeenstemmen met het gemiddeld jaarverbruik van zo’n 66 gezinnen.