Woningisolatie op woning 4

De voorbije dagen testte 1 bewoner van woning 4 met milde symptomen positief op corona. Er loopt bijgevolg een woningquarantaine op woning 4. Concreet betekent dit:

  • dat de bewoner met Covid in druppel-contact-isolatie(DCI) op de kamer verblijft,
  • dat de medebewoners zich vrij kunnen bewegen binnen woning 4,
  • dat iedereen die deze woningen betreedt, persoonlijk beschermingsmateriaal moet aantrekken en
  • dat de bewoners van woning 4 de woning momenteel niet kunnen verlaten. We zorgen ervoor dat alle bewoners regelmatig op een veilige manier naar buiten kunnen gaan.

De woningisolatie op woning 4 loopt minstens t.e.m. zaterdag 16 april. Dit afhankelijk van eventueel bijkomende besmettingen en de gezondheidstoestand van de bewoner met Covid. Er zal vooraleer de isolatie gestopt kan worden, steeds contact opgenomen worden met dokter De Vos, CRA.

Verder is er momenteel geen enkele andere woning in quarantaine of een bewoner in DCI.

We blijven heel alert voor mogelijke symptomen bij alle bewoners in Keyhof. Bij de minste symptomen zal er een test worden afgenomen.

Bezoek woning 4

De besmetting op woning 4 en de bijhorende woningisolatieheeft spijtig genoeg ook een impact op de bezoekregeling.Bezoek blijft mogelijk, maar hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen(woning 4: 016/85.54.24). Tijdens het volledige bezoek dient u een FFP2 te dragen en tijdens het bezoek bij de bewoner die positief testte, het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal u voor het bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmaskergedragen te worden. Deze bewoners kunnen uiteraard Keyhofverlaten.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont

Campusdirecteur