Folder VZP

Vooruitzien op wonen, leven, zorg zoals jij het wenst

Dat is onze grootste uitdaging: wonen, leven en zorg afgestemd op jouw wensen en verwachtingen. Door met jou en alle betrokkenen hierover regelmatig te spreken, willen we de best mogelijke zorg geven.

Vroegtijdige Zorgplanning (VZP)

Vroegtijdige zorgplanning houdt het bespreken in van wat jij belangrijk vindt, waarden in het leven en de gewenste zorg in de toekomst. Het is een continu proces, geïntegreerd in de dagelijkse zorg, dat ons helpt om je wensen te leren kennen.

  • Waar word jij gelukkig van?
  • Hoe sta jij in het leven? Hoe breng jij graag je dagen door?
  • Wat stelt je gerust, waarover maak jij je zorgen?
  • Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst of waar hoop jij op?
  • Wat is goede zorg voor jou?
  • Wens je in elke situatie een ziekenhuisopname?
  • Hoe denk jij over je laatste levensfase?

 

Nu nadenken over morgen

De zekerheid dat op grote en kleine beslissingsmomenten zowel je naasten als de zorgverleners rekening kunnen houden met je verwachtingen brengt rust. Een goed gesprek geeft ook voor jezelf meer duidelijkheid. Afspraken zijn voor het zorgteam een houvast wanneer beslissingen zich omwille van ziekte of gezondheidsproblemen opdringen. Aan je omgeving geeft het de ruimte om dit alles een plaats te geven.

Download onze handige informatiefolder als PDF: Vroegtijdige Zorgplanning, of vraag ernaar bij het onthaal in Keyhof!