Vernieuwde coronaregels in wzc Keyhof

Beste bewoner en familie,

Gezien de huidige situatie met een virus dat enorm circuleert, een groot aantal ziekenhuisopnames en de verstrengingen in de maatschappij, zijn we spijtig genoeg genoodzaakt om ook in Keyhof enkele afspraken te herbekijken. We blijven ons volledig inzetten om bewoners op een veilige manier zoveel mogelijk contact met hun dierbaren te laten hebben.

De basishygiënemaatregelen kent iedereen ondertussen en ook verluchten blijft heel belangrijk, o.a. tijdens een bezoek op de kamer.

Indien je symptomen vertoont of een hoog-risico-contact hebt gehad, kan je uiteraard niet op bezoek komen. Je dient dan de algemene richtlijnen rond testing en quarantaine te volgen. Je neemt hiervoor best contact op met je huisarts. Je mag ons bij twijfel ook steeds contacteren.

 

 • Beperken van nauwe contacten

Er wordt heel duidelijk gevraagd om je nauwe contacten te beperken en indien het kan buiten mensen te ontmoeten. We trachten vanaf nu dan ook om nauwe contacten tussen bewoners van verschillende woningen zoveel als mogelijk te vermijden.

Bij gemeenschappelijke activiteiten laten we bewoners per woning plaatsnemen zodat er geen hoog-risico-contact gecreëerd wordt met bewoners van andere woningen.

 

 • Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van het woonzorgcentrum
 • Elke bewoner waarvoor dit mogelijk draagt een chirurgisch mondmasker in het kapsalon en bij de pedicure. Er kan niet meer “gewacht” worden in het kapsalon of de pedicureruimte.
 • De gebedsdiensten en eucharistievieringen blijven doorgaan, ook hier draagt elke bewoner een chirurgisch mondmasker.
 • Indien mogelijk draagt een bewoner ook een mondmasker bij nauwe contacten zoals zorgmomenten, kinébehandelingen,…

 

 • Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van de assistentiewoningen

Bewoners van de assistentiewoningen dragen de hele tijd een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum.

 • Dragen van een chirurgisch mondmasker door bezoekers

Iedereen vanaf 10 jaar dient een chirurgisch mondmasker te dragen in Keyhof. Een stoffen mondmasker is niet voldoende. We vragen ook extra voorzichtigheid tijdens bezoekmomenten.

 • Bistro Keyhof

In Bistro Keyhof gelden de federale horeca-regels.

 • Om Bistro Keyhof te kunnen betreden is een covid-safe-ticket
 • Je kan met maximaal 6 personen aan 1 tafel zitten, kinderen jonger dan 12 jaar tellen niet mee.
 • In de Bistro moet vanaf 10 jaar een chirurgisch mondneusmasker gedragen worden. Het masker mag worden afgezet vanaf het ogenblik dat je neerzit.
 • Wonen en leven in Keyhof

We streven ernaar om het leven voor de bewoners in Keyhof zo normaal als mogelijk te laten verlopen zonder daarbij onverantwoorde risico’s te nemen. Activiteiten onder bewoners laten we maximaal doorgaan. Activiteiten met externen vallen onder de interfederale richtlijnen en gaan eerder beperkt door. Gezien de pandemische situatie dagelijks wijzigt, vragen we om uw begrip indien sommige activiteiten alsnog geannuleerd of uitgesteld worden.

We hechten veel waarde aan ieders mening. Mogen we jullie dan ook vragen om jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties over te maken aan Inge (016/479819 of via inge.degreef@keyhof.be) of Lieve (016/479815 of via ergo@keyhof.be)? Twijfel je, heb je vragen of bezorgdheden, neem dan zeker contact op.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont,

Campusdirecteur