Verlengde isolatiemaatregelen woning 1

Beste bewoner en familie,

Momenteel hebben er 4 bewoners op woning 1 Covid-19 waardoor deze woning nog steeds in isolatie is. Concreet betekent dit dat iedereen die deze woning betreedt, volledig persoonlijk beschermingsmateriaal moet aantrekken. De woning kan dus momenteel door de bewoners niet verlaten worden.

Morgen bekijken we in samenspraak met dokter De Vos of er eventueel nog bewoners moeten getest worden. In tussentijd zijn we extra alert en zal er getest worden bij symptomatische medebewoners. Het stopzetten van deze isolatie zal ook steeds met dokter De Vos, CRA, besproken worden.

We mochten ondertussen ook een nieuwe kaderrichtlijn ontvangen van Zorg & Gezondheid en bespraken vandaag met het OBT de nieuwe richtlijnen voor Keyhof.

Bezoek woning 1

De besmettingen op woning 1 en de bijhorende woningisolatie blijft nog een impact hebben op de bezoekregeling. Bezoek blijft mogelijk, maar hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met de bezoeker kan plannen (016/85.54.21). Tijdens het volledige bezoek dient het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal gedragen te worden (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal voor het bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. De bewoners van woning 2 t.e.m. 9 kunnen uiteraard Keyhof verlaten.

We rekenen op ieders gezond verstand om zelf de inschatting te maken van het aantal bezoekers op een bewonerskamer. We vragen wel uitdrukkelijk om voldoende te verluchten tijdens het bezoek. Iedereen is uiteraard ook welkom in Bistro Keyhof of in de gemeenschappelijke leefruimte (met mondmasker) waar een CO2-meter zichtbaar staat opgesteld.

Mondmaskers

  • Alle medewerkers, vrijwilligers, externe bezoekers,… dienen een chirurgisch mondmasker te dragen van zodra ze woonzorgcentrum Keyhof betreden en gedurende hun volledige aanwezigheid.
  • De bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen moeten vanaf nu geen mondmasker meer dragen wanneer ze hun woning verlaten, ook niet bij de kapper en de pedicure.

Activiteiten

Er worden terug gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, ook samen met de bewoners van de assistentiewoningen. De bewoners dienen hierbij geen mondmasker te dragen. Externen dragen wel steeds een chirurgisch mondmasker.

Bezoeker heeft een hoogrisicocontact (HRC) gehad

  • Je mag op bezoeken komen wanneer je tot 10 dagen na het HRC de hele tijd een FFP2 draagt en voldoende verlucht.

Bezoeker is positief

  • Je kan 7 dagen niet op bezoek komen, de volgende 3 dagen dien je de hele tijd een FFP2 te dragen.
  • Bij een palliatieve/terminale situatie kan bezoek wel mits de hele tijd met een FFP2, voldoende verluchting, de kortste weg nemen van buiten naar de kamer en geen contact met anderen. Dit steeds na contactname en op afspraak met de woonzorgcoördinator.

Voor de meeste bewoners en bezoekers zijn de huidige afspraken comfortabel, voor anderen kan dit mogelijk onwennig aanvoelen. Het staat iedereen uiteraard vrij om strikter om te gaan met de maatregelen. Twijfel je, heb je vragen of bezorgdheden, spreek dan gerust iemand van het OBT aan.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont,
Campusdirecteur