Update coronatesten

Beste familie,

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een bewoner op woning 2, zijn we gisteren overgegaan tot de preventieve testing van de 6 medebewoners en 19 medewerkers en vrijwilligers. We hebben ondertussen alle resultaten ontvangen en hieruit blijkt dat er 2 medebewoners positief getest hebben, 4 medebewoners negatief en de 19 medewerkers en vrijwilligers eveneens allemaal negatief.
De medebewoners worden ten vroegste op vrijdag 20 november opnieuw getest. Zij kunnen namelijk op zaterdag nog een laatste hoog-risico-contact gehad hebben met een medebewoner. Momenteel wordt op elke kamer op woning 2 nog steeds druppelcontact-isolatie toegepast en is de volledige woning in quarantaine. Nadat de resultaten van de hertesting bekend zijn, wordt dit herbekeken. Voor de bewoners die positief getest zijn, blijft de druppel-contact-isolatie minstens 14 dagen lopen te tellen vanaf de staalname en minimum 3 dagen koortsvrij en het verbeteren van de respiratoire klachten. Voor medewerkers en vrijwilligers is deze hertesting niet nodig, aangezien zij niet als hoog-risico-contact beschouwd worden.
Bezoek woning 2
Op het OBT van morgenmiddag zal bezoekregeling uitgewerkt worden voor alle bewoners van woning 2. Tot dan is er hier geen bezoek mogelijk.
Bezoek overige woningen
De bezoekregeling blijft ongewijzigd voor de overige woningen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat bij elk bezoek, ook bij het knuffelcontact, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt door zowel de bezoeker als de bewoner. Bij het vaste afstandscontact dient bijkomend de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. Als dit om een bepaalde reden niet kan, spreek dan vooraf de woonzorgcoördinator aan.
De medewerkers zijn zoals steeds heel professioneel in de zorg voor bewoners. Niet alleen worden de hygiënische maatregelen heel strikt gevolgd, maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan het mentaal welbevinden van de bewoners. We zijn hen hiervoor bijzonder dankbaar en zijn fier om ieder van hen een collega te mogen noemen.
Verder hopen we samen met jullie dat warme, hartelijke sociale contacten weer snel de norm worden. Hiervoor zullen er nog enige tijd inspanningen nodig zijn. We willen iedereen dan ook al graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie elke dag in de medewerkers stellen en de verantwoordelijkheid die iedereen neemt om de bezoeken zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.
Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur