Update coronanieuws

Beste familie,

Gisteren werden 2 bewoners van woning 1 hertest aangezien dit 7 dagen na het laatste hoog-risico contact was. Ze hebben spijtig genoeg beiden positief getest.

Op woning 1 en 2 wonen momenteel 8 bewoners met een bevestigde COVID-19 besmetting en 3 bewoners die negatief getest hebben. Deze 3 bewoners dienen de volgende dagen hertest te worden.
1 bewoner verblijft sinds eergisteren in het ziekenhuis, ze maakt het goed en zou maandag terug naar Keyhof komen.
1 bewoner is deze week rustig overleden. We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Gezien deze situatie schakelen we voor het welbevinden van de bewoners, het reduceren van het risico op kruisbesmetting en de werkbaarheid in woning 1-2 vanaf nu over op druppel-contact isolatie op woningniveau. Dit betekent dat de bewoners met een bevestigde besmetting vrij mogen bewegen binnen woning 1 en 2, zij hoeven dus niet meer op de kamer te blijven en kunnen bijvoorbeeld samen eten. De 3 bewoners die tot nu negatief getest hebben, verblijven nog in kamerisolatie.

Momenteel zijn er eveneens 9 medewerkers en vrijwilligers met een bevestigde COVID-19 besmetting.
2 van hen vertonen geen symptomen en de anderen zijn in meer of mindere mate ziek. Hun symptomen zijn te vergelijken met het doormaken van een griep: spierpijn, koorts, hoesten, hoofdpijn, moe,… .

Bezoek woning 1 en 2
Momenteel is er, buiten palliatief bezoek, geen bezoek mogelijk op woning 1 en 2. Het OBT bekijkt dit volgende week opnieuw. Neem zeker contact op met Inge wanneer je hierover vragen, bedenkingen of bezorgdheden hebt.

Bezoek overige woningen
Op de overige woningen is bezoek mogelijk, hier blijft de bezoekregeling ongewijzigd.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat bij elk bezoek, ook bij het knuffelcontact, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt door zowel de bezoeker als de bewoner. Bij het vaste afstandscontact dient bijkomend de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. Als dit om een bepaalde reden niet kan, spreek dan vooraf de woonzorgcoördinator aan. Verlucht de kamer ook tijdens je bezoek.

Gezien de huidige situatie kan een bewoner van Keyhof momenteel niet meer op familiebezoek gaan. Andere uitstappen zijn momenteel ook niet mogelijk.
Dit loopt minstens tot begin volgende week. Hierna zal de situatie terug bekeken worden.
Dankjewel voor jullie begrip hiervoor.

De medewerkers zijn zoals steeds heel professioneel in de zorg voor bewoners. Niet alleen worden de hygiënische maatregelen heel strikt gevolgd, maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan het mentaal welbevinden van de bewoners. We zijn hen hiervoor bijzonder dankbaar en zijn fier om ieder van hen een collega te mogen noemen.

Verder hopen we samen met jullie dat warme, hartelijke sociale contacten weer snel de norm worden. Hiervoor zullen er nog enige tijd inspanningen nodig zijn. We willen iedereen dan ook al graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie elke dag in de medewerkers stellen en de verantwoordelijkheid die iedereen neemt om de bezoeken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur