Testresultaten en maatregelen voor bewoners van het woonzorgcentra

Beste familie en bewoner,

De voorbije dagen werden er 122 bewoners, medewerkers en vrijwilligers getest. Tot nu toe hebben er bijkomend 6 bewoners positief getest. In totaal zijn er dus 7 bewoners positief waarvan 2 bewoners op woning 2 wonen, 1 bewoner op woning 4 en 4 bewoners op woning 7. Momenteel vertonen zij geen tot lichte symptomen. Geen enkele medewerker of vrijwilliger testte positief.

Er ontbreken nog 5 testresultaten. We hopen deze ten laatste morgen te ontvangen.

Maandag 4 oktober gaan we over tot een hertesting van de bewoners die tot nu toe negatief testten.

Dit alles heeft de komende periode nog een invloed op de bezoekregeling en de interne werking in Keyhof. Hierbij staat het welbevinden van de bewoners voor ons voorop, maar uiteraard dient alles ook veilig te kunnen verlopen.

Bezoek negatief geteste bewoners

Vanaf morgen is er terug bezoek mogelijk. Elke bezoeker dient gedurende het volledige bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen, ook de knuffelcontacten. Indien mogelijk dient ook de bewoner een chirurgisch mondmasker te dragen. Denk eraan om goed te verluchten tijdens het kamerbezoek. Bezoek in de leefruimte is tijdelijk niet mogelijk. We moedigen bezoek in de openlucht heel erg aan. Buiten op het domein kan het mondmasker af wanneer de social distance (1,5 meter) gerespecteerd wordt.

Bezoek positief geteste bewoners

Vanaf morgen is er ook voor hen terug bezoek mogelijk. Hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen. Tijdens het volledige bezoek dient u het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal voor uw bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Dragen van het chirurgisch mondneusmasker door bewoners

Momenteel wordt elke woning als 1 bubbel beschouwd. Dit betekent dat ook de bewoner een mondmasker moet dragen als hij/zij de woning verlaat.

Keyhof verlaten

Gezien de huidige situatie kan een bewoner van Keyhof momenteel niet meer op familiebezoek gaan. Andere uitstappen zijn momenteel ook niet mogelijk.

Activiteiten, kapsalon, pedicure

De gemeenschappelijke activiteiten, gebedsdiensten en de pedicurewerking gaan momenteel niet door. De werking van het kapsalon wordt door Eliane en Nathalie op de woningen opgenomen.

 

Deze afspraken lopen minstens t.e.m. dinsdag 5 oktober. Hierna zal de situatie terug bekeken worden.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont

Campusdirecteur