Stijgende coronacijfers in de regio

Beste bewoner en familie,

Rondom ons stijgen de coronacijfers, ook in Huldenberg. Tot vandaag zijn de COVID-19-besmettingen in Keyhof onder controle. We blijven alert en testen bij elk vermoeden van besmetting.

De laatste 7 maanden hebben we ons gedrag al sterk aangepast. Mondneusmaskers, handhygiëne en sociale distancing zijn voor velen een nieuwe gewoonte geworden. Voor ons blijven deze drie maatregelen de sterkste wapens in de strijd. Volhouden dus! Zo kunnen we blijven evolueren naar een kwaliteitsvol sociaal contact met bewoners, tussen familieleden onderling en met medewerkers, op een veilige manier en toch nabij. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Vanuit onze eerstelijnszone “Leuven Zuid” (partners in zorg waarmee we een team vormen per regio) hebben we een zicht op eventuele clusters van besmetting via de ZORGATLAS (een zeer gedetailleerde kaart met kleurencodes en persoonlijke gegevens van de besmette zones). Onze medische SPOC (single point of contact) Dr. Filip Charlier coördineert de te ondernemen acties.

Woonzorgcentrum Keyhof beschikt over een goed uitgewerkt draaiboek om een eventuele besmetting aan te pakken. Flowcharts leggen uit welke stappen genomen moeten worden in welke situatie (vb. bezoeker test positief, medewerker komt uit rode zone, …). Iedereen is ondertussen zeer vertrouwd met de hygiëne- en isolatierichtlijnen. Vanuit de eerste golf hebben we veel expertise opgebouwd, ook op gebied van behandeling van een Covid-infectie. We weten nu dat tromboses voorkomen en gebruik van cortisonen belangrijk is. Testing gebeurt zeer laagdrempelig en de resultaten volgen versneld voor woonzorgcentra. We hebben ook de mogelijkheden om grote groepen bewoners en medewerkers te testen indien nodig. Ondersteuning van de ons omringende ziekenhuizen wordt verzekerd en specialisten zijn ten allen tijde beschikbaar. We vinden alle informatie op www.uzleuven.be/wzc.

Wij vinden het belangrijk jullie als bewoner en familie veilig te stellen en vragen dat ook aan u voor de medebewoners, de medewerkers en hun familie. U kan dit doen door de gekende regels te respecteren t.o.v. medewerkers en medebewoners (goede handhygiëne vooraleer je het woonzorgcentrum en kamer van de bewoner betreedt, dragen van een zuiver chirurgisch mondneusmasker en de gekende anderhalve meter afstand houden). Een handige tip is eveneens om de app “CORONALERT” te installeren.

We willen heel graag dat je eigen familielid de broodnodige knuffels en warmte blijft krijgen van jullie, indien jullie de bewoner opnemen in jullie bubbel. Blijf alstublieft niet weg uit angst een besmetting te veroorzaken. Sociale deprivatie is dodelijker dan Covid. Als we allen de regels volgen, houden we het veilig. Het is utopisch om een gemeenschap Covid-vrij te houden, maar we zijn getraind om ze Covid-arm te houden.

Ons team wenst jullie een infectiearme herfst en winter.

Vriendelijke groet,
Het outbreakteam