Resultaat testing woning 5 en woning 6

Donderdag en vrijdag werden de medebewoners op woning 5 en 6 getest op Covid. Hieruit blijkt dat er momenteel op woning 5 geen bijkomende bewoners besmet zijn. Op woning 6 hebben er 3 bijkomende bewoners positief getest. In totaal is er dus 1 bewoner met Covid op woning 5 en 4 bewoners op woning 6. De bewoners met corona hebben geen tot milde symptomen.

Er loopt bijgevolg een woningquarantaine op woning 5 en woning 6. Concreet betekent dit dat alle bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen hun woning en dat iedereen die deze woningen betreedt, volledig persoonlijk beschermingsmateriaal moet aantrekken. De woningen kunnen momenteel door de bewoners niet verlaten worden. De bewoners die positief testten, blijven zoveel als mogelijk op de kamer.

De woningisolatie op woning 5 loopt minstens t.e.m. donderdag 31 maart en de woningisolatie op woning 6 loopt minstens t.e.m. zondag 3 april. Dit afhankelijk van eventueel bijkomende besmettingen en de gezondheidstoestand van de bewoners met Covid. Er zal vooraleer de isolatie gestopt kan worden, steeds contact opgenomen worden met dokter De Vos, CRA.

De woningisolatie op woning 1 werd stopgezet. Enkel 1 bewoner met Covid verblijft nog minstens t.e.m. donderdag 31 maart in druppel-contact-isolatie op de kamer.

We blijven heel alert voor mogelijke symptomen bij alle bewoners in Keyhof. Bij de minste symptomen zal er een test worden afgenomen.

Bezoek woning 5 & woning 6

De besmettingen op woning 5 en woning 6 en de bijhorende woningisolaties hebben spijtig genoeg ook een impact op de bezoekregeling. Bezoek blijft mogelijk, maar hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen (woning 5: 016/85.54.25 – woning 6: 016/85.54.26). Tijdens het volledige bezoek dient u het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal u voor het bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. Deze bewoners kunnen uiteraard Keyhof verlaten.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur