Preventieve testing

Beste familie en bewoner,

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een bewoner op Nazaret (woning 7), zijn we vandaag overgegaan tot de preventieve testing van alle bewoners en de aanwezige medewerkers in Keyhof. Dit aangezien alle bewoners in Keyhof 1 bubbel vormen. Morgen trachten we de overige medewerkers en vrijwilligers te testen die deze week gewerkt hebben. Over de mogelijke hertesting communiceren we later nog.
Minstens tot de resultaten van de testing gekend zijn, dienen alle bewoners van Keyhof op de woning te blijven. Er is momenteel geen contact mogelijk tussen de bewoners van de verschillende woningen.
Gezien de beperkte bereikbaarheid door het WK Wielrennen is het niet eenvoudig om de testen van iedereen af te nemen en tijdig op het labo te krijgen. Mogelijk zullen de testresultaten daardoor langer op zich laten wachten.

Bezoek
Deze besmetting heeft spijtig genoeg ook een impact op de bezoekregeling.
In afwachting van de testresultaten van de medebewoners en de collega’s is er momenteel geen bezoek mogelijk in Keyhof. Bewoners kunnen tijdelijk Keyhof ook niet verlaten. Van zodra de testresultaten gekend zijn, worden de verdere afspraken gecommuniceerd.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur