Positieve testresultaten

Beste familie en bewoner,

Gisteren werden de medebewoners van woning 8 getest en hieruit blijkt dat er bijkomend 2 bewoners COVID-19 hebben. Momenteel verblijven er dus 3 bewoners van woning 8 in druppel-contact-isolatie.  De medebewoners die negatief testten, verblijven in quarantaine op de woning. De woning kan m.a.w. momenteel door hen niet verlaten worden. Op maandag 17 januari wordt er opnieuw een PCR-test afgenomen van de medebewoners. Aangezien er geen nauwe contacten geweest zijn met andere bewoners en/of medewerkers van het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen, dienen er momenteel geen andere testen te worden afgenomen.

We mochten gisteren ook nieuwe richtlijnen ontvangen van Zorg en Gezondheid voor bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Deze zijn niet volledig gelijk aan de richtlijnen voor de algemene bevolking. De nodige aandacht en voorzichtigheid is dus vereist. Dit alles heeft samen met de sterke verspreiding en de grote besmettelijkheid van de Omikron-variant een impact op de bezoekregeling en de afspraken in Keyhof. Hierbij staat het welbevinden van de bewoners voor ons voorop, maar uiteraard dient alles ook veilig te kunnen verlopen.

Bezoekers die een hoog risico-contact hadden

Volgens de richtlijnen van Zorg en Gezondheid mogen bezoekers die een hoog risicocontact gehad hebben gedurende 10 dagen niet op bezoek komen in eenwoonzorgcentrum.  We rekenen hiervoor op iedersverantwoordelijkheid. Je mag ons bij twijfel ook steeds contacteren.

Bezoek woning 8

Bezoek negatief geteste bewoners

Vanaf vandaag is er terug bezoek mogelijk, dit enkel in de bewonerskamer. Hiervoor dienst steeds vooraf aangebeld te worden aan de voordeur van de woning en gewacht te worden in het liftsas tot een medewerker de deur opent. Elke bezoeker dient gedurende het volledige bezoek een FFP2-masker (graag zelf voorzien) te dragen. Indien mogelijk dient ook de bewoner een chirurgisch mondmasker te dragen. Denk eraan om goed te verluchten tijdens het kamerbezoek. Bezoek in de leefruimte is tijdelijk niet mogelijk.

Bezoek positief geteste bewoners

Vanaf vandaag is er ook voor hen terug bezoek mogelijk. Hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen. Tijdens het volledige bezoek dient u het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal voor uw bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 6 jaar een chirurgisch mondmaskergedragen te worden. Indien mogelijk kan ook de bewoner aan mondmasker dragen.

Beperken van nauwe contacten

Er wordt heel duidelijk gevraagd om je nauwe contacten sterk te beperken en indien het kan elkaar buiten te ontmoeten.

Nauwe contacten tussen bewoners van verschillende woningen vermijden we al geruime tijd.

Gemeenschappelijke activiteiten worden tijdelijk geannuleerd en er wordt extra ingezet op activiteiten op woningniveau. Op maandag 31 januari wordt dit opnieuw bekeken.  

Dragen van een mondmasker door bewoners

Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van het woonzorgcentrum
Elke bewoner waarvoor dit mogelijk is, draagt een chirurgisch mondmasker van zodra men de woning verlaat.
Indien mogelijk draagt een bewoner ook een mondmasker bij nauwe contacten zoals zorgmomenten, kinébehandelingen,…
Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van de assistentiewoningen

Bewoners van de assistentiewoningen dragen de hele tijd een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum.

Contacten tussen bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum

Momenteel zijn er geen nauwe contacten mogelijk tussen de bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum. Er worden tijdelijk ook geen gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd. Maandag 31 januari wordt dit opnieuw bekeken.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont

Campusdirecteur