Positieve test in woning 5

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een bewoner op Nazaret (woning 5), is er een woningisolatie (druppel-contact) opgestart voor woning 5. Concreet betekent dit dat alle bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen de woning en dat iedereen die deze woning betreedt, volledig persoonlijk beschermingsmateriaal moet aantrekken. De woning kan dus momenteel door de bewoners niet verlaten worden. De bewoner die positief testte, blijft zoveel als mogelijk op de kamer.

Deze woningisolatie loopt minstens t.e.m. donderdag 31 maart, afhankelijk van eventueel bijkomende besmettingen en de gezondheidstoestand van de bewoner met Covid. Er zal vooraleer de isolatie gestopt kan worden, steeds contact opgenomen worden met dokter De Vos, CRA.

Momenteel loopt er ook nog steeds een woningisolatie op woning 1.

We gaan preventief geen testen afnemen, maar zijn heel alert voor mogelijke symptomen bij alle bewoners in Keyhof. Bij de minste symptomen zal er een test worden afgenomen.

Bezoek woning 1 & woning 5

De besmettingen op woning 1 en woning 5 en de bijhorende woningisolaties hebben spijtig genoeg ook een impact op de bezoekregeling. Bezoek blijft mogelijk, maar hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen (woning 1/ 016/85.54.21 – woning 5: 016/85.54.25). Tijdens het volledige bezoek dient u het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal u voor het bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. Deze bewoners kunnen uiteraard Keyhof verlaten.

 

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur