Positieve test in woning 1

Beste familie en bewoner,

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een bewoner op Hebron (woning 1), is er een woningisolatie (druppel-contact) opgestart voor woning 1. Concreet betekent dit dat alle bewoners zich vrij kunnen bewegen binnen de woning en dat iedereen die deze woning betreedt, volledig persoonlijk beschermingsmateriaal moet aantrekken. De woning kan dus momenteel door de bewoners niet verlaten worden.

Volgende week bekijken we de testing van de bewoners van woning 1 verder. In tussentijd worden er enkel bij symptomatische medebewoners testen afgenomen. Aangezien er geen nauwe contacten geweest zijn met andere bewoners en/of medewerkers van het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen, dienen er momenteel geen andere testen te worden afgenomen.

Indien er geen bijkomende bewoners positief testen en steeds na toestemming van de CRA, dokter De Vos, loopt de druppel-contact-isolatie van woning 1 tot en met zaterdag 19 maart.

Bezoek woning 1

De besmetting op woning 1 en de bijhorende woningisolatie heeft spijtig genoeg ook een impact op de bezoekregeling. Bezoek blijft mogelijk, maar hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning zodat hij/zij dit met u kan plannen (016/85.54.21). Tijdens het volledige bezoek dient u het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen en een medewerker zal voor uw bezoek toelichten hoe dit alles veilig aan en uit te doen.

Bezoek overige woningen

Voor de bewoners van de overige woningen blijft de bestaande bezoekregeling lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. De bewoners van woning 2 t.e.m. 9 kunnen uiteraard Keyhof verlaten.

 

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
campusdirecteur