velo-vzw-kul

Pendelfonds

Tijdens de “Week van de Mobiliteit” vorig jaar zegde Vlaams minister Ben Weyts een projectsubsidie toe aan Woonzorgnet-Dijleland, om zich verder in te zetten voor groenere mobiliteit en gezond woon-werkverkeer. In een eerste fase worden er 33 leasefietsen geleverd door Velo vzw, bestemd voor de woonzorgcentra Keyhof, Ter Meeren, Dijlehof en De Wingerd.

De leasingformule houdt in dat de fietsen van medewerkers die erop intekenen tweejaarlijks een preventief onderhoud krijgen en dat herstel van schade ten gevolge van normaal gebruik inbegrepen is in de kostprijs. Met de keuze voor Velo in Leuven als partner leggen we de klemtoon op een sociaal en duurzaam engagement. De spin-off van de KU Leuven, Velo vzw, zorgt niet alleen voor de aangekochte rijwielen. Ze bieden ook vakopleiding en werkervaring aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Vorige week vrijdag werden de eerste 5 elektrische fietsen geleverd in Keyhof, dankzij de tussenkomst vanuit het Vlaams Pendelfonds.

Meer informatie bij Peter Claeys, contactpersoon voor de pendelfietsen in het kader van “Woonzorgnet-Dijleland verplaatst zich groen en gezond”.

T: 016 47 99 37 | E: peter.claeys@wznd.be