Zorgteam

Multidisciplinair en professioneel

De zorgteams van Hebron en Nazaret bestaan uit verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers die er samen dagdagelijks  voor zorgen dat ouderen met een zorgvraag binnen Keyhof een nieuwe thuis kunnen vinden. Het eigen ritme, de gewoontes en de eigenheid van elke bewoner worden gerespecteerd en geïntegreerd in de zorgverlening.

Onze kinesisten, ergotherapeute, coördinator wonen en leven, technisch verantwoordelijke werken volgens dezelfde principes samen met beide afdelingen en inspireren, coachen en ondersteunen. Keyhof voert een fixatie-arm beleid en neemt ook de tijd om dit met bezorgde naasten van de bewoners te bespreken en toe te lichten. We stimuleren iedereen om te blijven bewegen en de buitenlucht op te snuiven.