Leven

Leven volgens je eigen ritme

Leven in Keyhof met nabijheid van familie en vrienden als onmisbare schakels in het sociaal netwerk, autonoom in een assistentiewoning en met extra ondersteuning in het woonzorgcentrum. Familie en vrienden blijven de hoeksteen in ons streven naar meer kwaliteit van leven, bovenop de intense betrokkenheid van de medewerkers. Zonder  aanwezigheid en vriendschap valt warme zorg immers in het niets. Wij appreciëren het engagement van familie sterk en geven hen graag alle kansen om een bevoorrechte partner in de zorg te worden.

Het zorgteam luistert, geeft antwoord op vragen, gaat op zoek naar oplossingen: u kan altijd bij hen terecht. Transparante, eerlijke en oprechte communicatie als basis voor vertrouwen.  Een goede relatie met bewoners en familie steunt op een open dialoog.