Visie

Zorgen voor kwaliteit van leven, met de stroom mee als het kan, tegen de stroom op en eigenzinnig als het moet.

Waar rust tot leven komt…

We stemmen onze zorg af op wat voor jou echt belangrijk is. We stimuleren zelfredzaamheid en ondersteunen het dagelijkse leven waar nodig.

Aangepaste zorg

We gaan voortdurend met jou in dialoog. De betrokkenheid van familie en vrijwilligers betekent een meerwaarde in de woning en we waarderen ieders inzet.

Open

We zijn een open huis, waar iedereen welkom is. We willen transparant zijn en hechten veel belang aan constructieve communicatie. We waarderen de inbreng van elk.

Evenwicht

We streven naar balans tussen jou als individu en de groep waarin je leeft; tussen voldoende nabijheid en respect voor privacy. Vertrekkende vanuit ieders levensgeschiedenis bouwen we aan nieuwe ervaringen. Zo gaan bewoners, familie en medewerkers samen onderweg.

Christelijke inspiratie

Geïnspireerd door het verhaal van een levende, nabije God en vanuit Bijbelse grondhoudingen blijven we liefdevol aandacht hebben voor de heelheid en het unieke van elke mens, zeker voor de armsten en de zwaksten.

Professioneel

Onze medewerkers maken mee deel uit van je nieuwe thuis. Ze gebruiken hun kennis en vaardigheden om iedere dag kwaliteitsvolle zorg te bieden. Keyhof geeft hen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten, te leren, te groeien en initiatief te nemen.

Respect voor diversiteit

We zien verschillen tussen mensen als een verrijking. We respecteren ieders levensovertuiging.

Thuis

Waar rust tot leven komt. Een warm en veilig huis. Hier ben je thuis en kan je jezelf zijn in verbondenheid met je eigen omgeving.