Nieuwe bezoekregelingen vanaf 27 juli 2020

Vandaag is het OBT van Keyhof samengekomen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen uitgevaardigd door het agentschap Zorg en Gezondheid. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de bezoekregeling voor Keyhof aan te passen. We begrijpen heel goed dat het terugschroeven hiervan zwaar weegt op alle betrokkenen. Wij hadden dit zelf ook liever anders gezien en trachten rekening houdend met de verplichte maatregelen een zo goed mogelijk contact tussen de bewoners en hun naasten te organiseren en stimuleren. We hopen hierbij op jullie begrip en zijn steeds bereid dit verder mondeling toe te lichten. Indien jullie nood hebben aan een gesprek hierover, kunnen jullie dit telefonisch of per mail doorgeven aan Lieve of Inge. We richten dan zo spoedig mogelijk een gezamenlijk moment hiervoor in.

Kamerbezoek
– Bezoek op de kamer bij bewoners is vanaf vandaag niet meer toegestaan.
– Bezoek op de kamer is momenteel enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties zoals een palliatieve/terminale fase, een bewoner die de kamer niet meer kan verlaten,…
– We hopen dat de situatie snel terug verbetert, zodat dit terug kan opgestart worden.

Bezoek in de bezoekersruimte
– Vanaf dinsdag 28 juni starten we terug met bezoeken in de bezoekruimte.
– Deze worden georganiseerd in de grote feestzaal van het klooster. U mag zich hier onmiddellijk aanbieden.
– Het bezoek kan tot 50 minuten duren en kan ingepland worden op werkdagen van 13u30 tot 15u30 (einde laatste bezoek om 16u30).

Wandelbezoeken op het domein van Keyhof
– Deze blijven mogelijk op werkdagen tussen 13u30 en 15u30 (einde wandeling om 16u30).
– Maximum 2 bezoekers per wandeling.
– De bezoekers dragen een (chirurgisch) mondneusmasker en indien mogelijk dient de social distancing gerespecteerd te worden.

Verlaten van Keyhof
– Het verlaten van Keyhof door bewoners kan nog steeds. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en de nodige maatregelen opvolgt.
– We vragen dat de familie een mondmasker draagt en raden ook aan dat de bewoner een chirurgisch mondmasker draagt.
– Tijdens een autorit vragen we om de bewoner achteraan te laten plaatsnemen en alle inzittenden een mondmasker te laten dragen.

Verkleinen “bubbel”
– Vanaf dinsdag 28 juli wordt de bubbel voor de bewoners verkleind naar 2 gekoppelde woningen, zo ontstaan er 5 “bubbels”: woning 1 + 2, Woning 3 + 4, woning 5 + 6 en woning 7 + 8. Woning 9 vormt de 5de “bubbel”. De interne werking zal hierop afgestemd worden.
Cafetaria
– De cafetaria voor de bewoners zal georganiseerd worden rekening houdend met de bubbels. Daarom wordt de bezoekruimte verplaatst naar de grote feestzaal.

Om alles goed en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken:
– Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, geen hoog-risico contact hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden. Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die naar een oranje of rode zone op vakantie zijn gegaan de voorbije 14 dagen.
– Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcogel wordt voorzien.
– Een correcte hoest- en nieshygiëne is eveneens noodzakelijk.
– Er wordt verondersteld dat elke bezoeker de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad steeds naleeft.
– Voor de reservatie van de bezoeken en het verlaten van Keyhof starten we zo snel mogelijk met een online-registratiesysteem, tot dan dienen Lieve of Inge hiervoor gecontacteerd te worden.
– De regeling voor het uitwisselen van wasgoed communiceren we ten laatste donderdag.
– Uitzonderingen op de bezoekregeling kunnen steeds besproken worden.

De basisvisie dat de bewoner aangeeft wie er op bezoek kan komen, blijft nog steeds dezelfde.

We starten morgen met de bovenstaande afspraken en we vinden het belangrijk om te blijven evalueren en bij te sturen waar nodig. Je kan je ervaringen, bedenkingen en suggesties overmaken aan Lieve (telefonisch of via ergo@keyhof.be) of Inge (telefonisch of via inge.degreef@keyhof.be).

Het naleven van de richtlijnen en de veiligheid van de bewoner en zijn of haar medebewoners is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bezoeker en het woonzorgcentrum. We vertrouwen erop dat elke bezoeker hier correct mee omgaat. Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

Vriendelijke groet,

Het Outbreakteam