Nieuwe bezoekregeling en versoepelingen vanaf maandag 15 juni

Beste bewoner en familie,

Tijdens het outbreakteam (OBT) van 11 juni werd de huidige bezoekregeling van Keyhof geëvalueerd. Het OBT is samengesteld uit 11 leden: 9 medewerkers van Keyhof vanuit verschillende disciplines, Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland en dokter Ilse De Vos, Coördinerend en Raadgevend Arts van WZC Keyhof. We hebben opnieuw elk perspectief meegenomen in de afweging naar mogelijke aanpassingen van de bezoekregeling. De meningen over de huidige bezoekregeling zijn voornamelijk positief, wat ons natuurlijk veel plezier doet.

Hieronder lijsten we de genomen beslissingen op rond de bezoekregelingen:

1. De huidige bezoekregeling blijft lopen.
– Bij mooi weer vinden de bezoeken plaats in openlucht binnen een afgebakende zone.
– Bij slecht weer worden de bezoeken in de cafetaria georganiseerd.
– Iedere bewoner zal per week 1 uur bezoek kunnen ontvangen. Dit kan in 1 bezoek of in 2 bezoeken van elk 30 minuten.
– Tijdens het bezoek dient de minimum afstand steeds gerespecteerd te worden, fysiek contact is dus niet mogelijk.
– Per bezoek mogen er maximum 2 bezoekers komen, hier wijzigt dat deze niet op hetzelfde adres dienen te wonen.
– De minimumleeftijd van 16 jaar blijft opgeheven, er wordt natuurlijk wel verwacht dat ook kinderen die mee op bezoek komen zich aan de richtlijnen houden. Hiervoor rekenen we op de begeleidende volwassene.
– Tijdens het bezoek kan er iets gedronken worden. Voor de bewoner is dit gratis, de bezoeker dient zijn drankje te betalen. Hiervoor kan u een drankkaart aankopen voor € 10. Gelieve dit geld gepast mee te brengen. Deze zijn onbeperkt geldig. Koffie, thee en water blijft ook voor de bezoeker gratis.

2. We starten vanaf maandag 15 juni met wandelbezoeken.
– Elke bewoner kan met maximum 2 bezoekers per keer gaan wandelen op het afgesloten domein van Keyhof. Deze 2 bezoekers dienen niet op hetzelfde adres te wonen.
– De bezoekers dragen gedurende de hele wandeling een (chirurgisch) mondneusmasker, trachten zo goed als mogelijk de social distancing te respecteren en passen voor het bezoek een correcte handhygiëne toe. Alcogel is ter beschikking bij aankomst.
– De wandelingen kunnen plaatsvinden van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10u00 en 12u00 en tussen 13u00 en 16u30.
– Het wandelbezoek kan ongeveer één uur duren. We vertrouwen erop dat de bezoeker dit zelf mee opvolgt.
– Het naleven van de richtlijnen en de veiligheid van de bewoner en zijn of haar medebewoners is een gedeelde verantwoordelijkheid van de bezoeker en het woonzorgcentrum. We vertrouwen erop dat elke bezoeker hier correct mee omgaat. Indien er andere wandelaars gekruist worden, gelieve hier dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

De basisvisie dat de bewoner aangeeft wie er op bezoek kan komen, blijft nog steeds dezelfde. Wie graag op bezoek wenst te komen, kan tijdens weekdagen telefonisch contact opnemen met Lieve (016/47 98 15), voor de wandelbezoeken kan dit tot 11u de dag van het bezoek zelf. Indien zij telefonisch niet bereikbaar is, is een medewerker van het onthaal te bereiken op 016/47 98 10. De bezoeken kunnen doorgaan van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op feestdagen. Er wordt samen gekeken welk moment wenselijk en haalbaar is.

Om alles goed en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de afspraken voor de bezoekregeling en de wandelbezoeken:
– Tijdens het bezoek mag niets uitgewisseld of overhandigd worden aan de bewoner.
– Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19 en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest werden. Het is raadzaam regelmatig de lichaamstemperatuur te meten.
– 5 minuten voor het bezoek start, bel je aan rechts naast de garagepoort. Hier dien je je verplicht te registreren
– Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcogel zal voorzien worden.
– Een correcte hoest- en nieshygiëne is eveneens noodzakelijk.
– Er wordt verondersteld dat elke bezoeker de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad steeds naleeft.

Er wordt momenteel dus nog geen bezoek in de woning of op de kamer van de bewoners toegelaten. Ook het verlaten van het woonzorgcentrum van een bewoner voor een bezoek kan nog niet zonder de 14 dagen kamerisolatie die hierop volgen. Op het OBT van vrijdag 26 juni zal dit verder besproken worden. Over deze beslissingen zal ten laatste maandag 29 juni gecommuniceerd worden.

We starten maandag met de bovenstaande afspraken en deze blijven de volgende 14 dagen gelden zonder grote wijzigingen. We vinden het belangrijk om te blijven evalueren en bij te sturen waar nodig. Daarom hechten we ook nu veel waarde aan jullie mening. Mogen we jullie dan ook vragen om jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties over te maken aan Lieve (telefonisch of via ergo@keyhof.be)? Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

De meeste bewoners zullen erg uitkijken naar dit bezoekmoment, voor andere bewoners kan dit mogelijk verwarrend zijn en eventueel onrust creëren. Twijfel je of bezoek een goed idee is of heb je andere vragen over hoe een bezoek zo veilig mogelijk kan verlopen, neem dan gerust contact op met de woonzorgcoördinator.

Aangezien het afgesloten domein toegankelijk is voor bewoners, dienen jullie bij het betreden van het domein (voor zwaaimomenten en bezoekmomenten) steeds een mondmasker te dragen en natuurlijk nog altijd de social distancing respecteren. Dit geldt eveneens voor kinderen jonger dan 16 jaar. Huisdieren mogen het domein nog steeds niet betreden. Er dient altijd aangebeld te worden rechts van de garagepoort vooraleer het afgesloten gedeelte van het domein kan betreden worden voor een zwaaimoment.

Verder besliste het OBT vandaag eveneens om intern volgende versoepelingen op te nemen:

1. Vergroten van de “bubbel” voor bewoners.
Vanaf maandag 15 juni worden de vijf woningen op Hebron (1, 2, 3, 4 en 9) als één “bubbel” gezien. Dit betekent dat bewoners van de ene woning op bezoek kunnen gaan in de andere woning, ook op de kamer. Dit geldt eveneens voor de vier woningen van Nazaret (5, 6, 7 en 8).

2. Wandelen op het afgesloten domein.
Vanaf maandag 15 juni kan elke bewoner van Keyhof met een andere bewoner buiten op het domein gaan wandelen. Hier wordt een uitzondering gemaakt op de “bubbel”. Met andere woorden, een bewoner van Nazaret kan buiten gaan wandelen met een bewoner van Hebron. De ontmoetingen gebeuren wel enkel buiten, dus niet in of aan de woningen of beneden in het gebouw.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur WZC Keyhof