Nieuwe afspraken binnen Keyhof

Beste familie en bewoner,

 

Gisteren is het OBT samengekomen om de huidige afspraken binnen Keyhof te bespreken.
Tot en met maandag 21 februari gelden onderstaande richtlijnen, op 21 februari om 14u00 komt het OBT terug samen.

Bezoekers die een hoog risico-contact hadden

Volgens de richtlijnen van Zorg en Gezondheid mogen bezoekers die een hoog risico-contact hadden gedurende 10 dagen niet op bezoek komen in een woonzorgcentrum.  We rekenen hiervoor op ieders verantwoordelijkheid. Je mag ons bij twijfel ook steeds contacteren.

Bezoek

De bestaande bezoekregeling blijft lopen. Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 6 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. Indien mogelijk kan ook de bewoner een mondmasker dragen.

Beperken van nauwe contacten

Er wordt heel duidelijk gevraagd om je nauwe contacten sterk te beperken en indien het kan elkaar buiten te ontmoeten.

Activiteiten

  • Nauwe contacten tussen bewoners van verschillende woningen vermijden we al geruime tijd. Gemeenschappelijke activiteiten worden tijdelijk geannuleerd en er wordt extra ingezet op activiteiten op woningniveau.
  • Inge zal eveneens inzetten op activiteiten per gekoppelde woning. Bij deze activiteiten dienen alle bewoners, indien mogelijk, een mondmasker te dragen.

Dragen van een mondmasker door bewoners

  • Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van het woonzorgcentrum
  • Elke bewoner waarvoor dit mogelijk is, draagt een chirurgisch mondmasker van zodra men de woning verlaat.
  • Indien mogelijk draagt een bewoner ook een mondmasker bij nauwe contacten zoals zorgmomenten, kinébehandelingen,…
  • Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van de assistentiewoningen

Bewoners van de assistentiewoningen dragen de hele tijd een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum.

Contacten tussen bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum

Momenteel zijn er geen nauwe contacten mogelijk tussen de bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum. Er worden tijdelijk ook geen gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd. Maandag 21 februari wordt dit opnieuw bekeken.

Huidige situatie

Momenteel testte geen enkele bewoner positief en zijn er 2 collega’s afwezig met Covid-19. Aangezien er geen hoog risico-contacten geweest zijn, dienen er geen verdere maatregelen genomen te worden.

 

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont

Campusdirecteur