Negatieve test bewoners met hoogrisico contact

Zaterdag en vandaag werden er in totaal 30 bewoners hertest die zaterdag 7 augustus een mogelijk risico-contact hadden. We zijn heel blij te kunnen melden dat ze allemaal een 2de keer negatief hebben getest!

Woensdag 18 augustus gaan we over tot een hertesting van de bewoners van woning 3, een deel van de medewerkers van Hebron en het team van de nacht. Op basis van een risicoanalyse waar o.a. het moment van het risicocontact mee in rekening werd genomen, werd bepaald wie wanneer hertestzal worden.

Momenteel verandert er niets aan de huidige afspraken. Morgen, dinsdag 17 augustus, hebben we een OBT en eventuele wijzigingen zullen daarna gecommuniceerd worden.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont 
Campusdirecteur