Laatste testresultaten en maatregelen

Donderdag 12 augustus werden er 157 bewoners, medewerkers en vrijwilligers getest. We zijn heel blij te kunnen melden dat er slechts 1 bijkomend positief resultaat te noteren viel, alle andere testen zijn negatief. De persoon die positief testte, betreft geen bewoner, is asymptomatisch, volledig gevaccineerd en vormt geen risico voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers in Keyhof gezien de genomen maatregelen.

Maandag 16 en woensdag 18 augustus gaan we over tot een hertesting. Op basis van een risicoanalyse waar o.a. het moment van het risicocontact mee in rekening werd genomen, werd bepaald wie wanneer hertest zal worden. We houden jullie van deze resultaten verder op de hoogte.

Dit alles heeft de komende periode nog een invloed op de bezoekregeling en de interne werking in Keyhof. Hierbij staat het welbevinden van de bewoners voor ons voorop, maar uiteraard dient alles ook veilig te kunnen verlopen.

Bezoek woning 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9

Vanaf heden is er terug bezoek mogelijk op deze woningen. Elke bezoeker dient gedurende het volledige bezoek een chirurgisch mondmasker te dragen, ook de knuffelcontacten. Indien mogelijk dient ook de bewoner een chirurgisch mondmasker te dragen. Denk eraan om goed te verluchten tijdens het kamerbezoek. Bezoek in de leefruimte is tijdelijk niet mogelijk. We moedigen bezoek in de openlucht heel erg aan. Buiten op het domein kan het mondmasker af wanneer de social distance (1,5 meter) gerespecteerd wordt.

Bezoek woning 3

Ook op woning 3 is er bezoek mogelijk. Hiervoor dient steeds vooraf telefonisch contact opgenomen te worden met de medewerker op de woning (016/85.54.23) zodat hij/zij dit met u kan plannen. Voor deze bezoeken gelden dezelfde richtlijnen als in de andere woningen. Bij de bewoner met COVID-19 dient het volledige persoonlijk beschermingsmateriaal gedragen te worden (FFP2-masker, beschermshort, face-shield, handschoenen). Wij voorzien deze materialen.

Algemene maatregelen

Dragen van het chirurgisch mondneusmasker door bewoners

Momenteel wordt elke woning als 1 bubbel beschouwd. Dit betekent dat ook de bewoner een mondmasker moet dragen als hij/zij de woning verlaat.

Keyhof verlaten

Gezien de huidige situatie kan een bewoner van Keyhof momenteel niet meer op familiebezoek gaan. Andere uitstappen zijn momenteel ook niet mogelijk.

Dit loopt minstens t.e.m. donderdag 19 augustus. Hierna zal de situatie terug bekeken worden.

Activiteiten, kapsalon, pedicure

De gemeenschappelijke activiteiten, gebedsdiensten en de pedicurewerking gaan momenteel niet door. De werking van het kapsalon wordt door Eliane en Veronique op de woningen opgenomen.

 

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Dankjewel voor jullie begrip.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur