Isolatiemaatregelen in woningen 1 en 2

Beste familie,

Naar aanleiding van 2 positieve testresultaten van bewoners op woning 1, zijn we vrijdag overgegaan tot de preventieve testing van alle bewoners van woning 3, 4 en 9 en 50 medewerkers en vrijwilligers. We hebben ondertussen alle resultaten ontvangen en hieruit blijkt dat alle bewoners van woning 3, 4 en 9 negatief testten. 7 van de 50 medewerkers/vrijwilligers van het team van Hebron testten positief.

Op woning 2 werden vrijdag ook 3 bewoners hertest die zondag 15 november negatief testten. Zij hadden allen op zaterdag 14 november nog een hoog-risico contact op woning 2 met medebewoners die achteraf positief bleken. 1 van deze 3 bewoners heeft nu positief getest.

Momenteel zijn er dus 7 medewerkers/vrijwilligers positief, 3 bewoners op woning 1 en 4 bewoners op woning 2.

Huidige situatie woning 1

De volledige woning is momenteel in quarantaine. De 3 bewoners die positief testten, verblijven in druppel-contact isolatie op de kamer. De 3 bewoners die negatief getest hebben, verblijven op kamerisolatie (zonder druppel-contact).

De bewoners die vrijdag negatief testten, worden ten vroegste op woensdag 25 november opnieuw getest. Zij kunnen namelijk vorige woensdag nog een laatste hoog-risico-contact gehad hebben met een medebewoner.

Huidige situatie woning 2

De volledige woning is momenteel in quarantaine. De 4 bewoners die positief testten, verblijven in druppel-contact isolatie op de kamer. De 3 medebewoners  verblijven op kamerisolatie (zonder druppel-contact).

Bezoek woning 1

Momenteel is er nog geen bezoek mogelijk op woning 1. Het OBT bekijkt dit begin volgende week.

 

Bezoek overige woningen

Op de overige woningen is bezoek mogelijk, hier blijft de bezoekregeling ongewijzigd.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat bij elk bezoek, ook bij het knuffelcontact, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt door zowel de bezoeker als de bewoner. Bij het vaste afstandscontact dient bijkomend de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. Als dit om een bepaalde reden niet kan, spreek dan vooraf de woonzorgcoördinator aan. Verlucht de kamer ook tijdens je bezoek.

De medewerkers zijn zoals steeds heel professioneel in de zorg voor bewoners. Niet alleen worden de hygiënische maatregelen heel strikt gevolgd, maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan het mentaal welbevinden van de bewoners. We zijn hen hiervoor bijzonder dankbaar en zijn fier om ieder van hen een collega te mogen noemen.

Verder hopen we samen met jullie dat warme, hartelijke sociale contacten weer snel de norm worden. Hiervoor zullen er nog enige tijd inspanningen  nodig zijn. We willen iedereen dan ook al graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie elke dag in de medewerkers stellen en de verantwoordelijkheid die iedereen neemt om de bezoeken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
campusdirecteur