Inspiratiebezoek Zwitserland

De internationale belangstelling voor de organisatie van gespecialiseerde zorg in Vlaanderen is groot. Concepten als dat van het Kleinschalig Genormaliseerd Wonen, zoals het ook al een paar jaar in Keyhof wordt toegepast, winnen aan populariteit. Belevingsgerichte zorg, persoonsgerichte aanpak, inspraak en bewonersparticipatie, het Tubbe-model, de zorginnovatie loopt in onze regio als een trein.

Laurien is verantwoordelijke voor 21 bewoners op een afdeling geriatrie in Home St. Sylve te Vex in Zwitserland.
Verder zijn er nog 2 verantwoordelijken, ook telkens voor 21 bewoners in het woonzorgcentrum, op een afdeling geriatrie (fysieke zorg) en een afdeling psycho-geriatrie (personen met dementie).
Er is tevens een beperkt aanbod dagbesteding en dit voor 2 personen waarbij deze kunnen aansluiten bij de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum.

In 2020 wordt er een nieuwbouw gepland waarbij er 26 extra bewoners terecht zullen kunnen in het woonzorgcentrum, waarvan 2 kamers kortverblijf.
In het kader van deze nieuwbouw vindt dit inspiratiebezoek plaats waarbij Laurien graag wat meer informatie krijgt rond de organisatie van de zorg in WZC Keyhof en de keuzes betreffende het gebruikte materiaal in de zorg.

Laurien is voorstander van het concept kleinschalig wonen en zou dit graag kunnen opstarten in Zwitserland.
Momenteel is er slechts 1 leefruimte voor 60 bewoners en zijn er 2 eetzalen. Ze vond het zeer inspirerend om te zien hoe wij het concept kleinschalig genormaliseerd wonen toepassen.

Het was dan ook een geslaagd bezoek waarbij Laurien de rondleiding en uitleg door mezelf, Mike Smeulders en Greet Rutten erg apprecieerde.
Ze neemt deze inspiratie en enkele foto’s graag mee naar Zwitserland!

Alexandra Carvignese