Hebron in quarantaine

De voorbije dagen werden alle bewoners en medewerkers van Hebron getest. Alle bewoners van Hebron verblijven in quarantaine op de woning. Iedereen wordt op zondag 21 februari hertest.

Resultaat testing

1 bewoner en 1 medewerker hebben positief getest. Gezien hun hoge CT-waarden worden zij morgen hertest. Op deze manier kan door de klinisch bioloog van het labo uitgemaakt worden of zij momenteel een acute COVID-infectie doormaken of dat het een oude infectie betreft. Van zodra we hierover uitsluitsel hebben, laten we dit weten.

Bezoek woning 1, 2, 3, 4, 5 en 9 (deze woningen zijn in quarantaine aangezien er mogelijk een besmetting is)

Vanaf morgen, woensdag 17 februari, zal er voor bewoners eventueel kamerbezoek mogelijk zijn. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de nood van de bewoner. Iedereen wordt hierover vandaag telefonisch gecontacteerd. De afspraken rond deze bezoekregeling zijn de volgende:

 • Alle bezoeken gaan door op de kamer.
 • Enkel het vaste knuffelcontact kan tijdens de quarantaine op bezoek komen.
 • Men dient aan te bellen aan de garagedeur. Binnen Keyhof kan men wel met de badge zelfstandig naar de kamer van de bewoner gaan en Keyhof terug verlaten, steeds via de garage.
 • Bezoek kan starten tussen 13u30 en 18u00, dit 7 dagen op 7.
 • We vragen om het bezoek ten laatste om 20u00 te beëindigen. Gezien de quarantaine en het mogelijk risico wordt er wel geadviseerd de duur van het bezoek te beperken.
 • Alle bezoeken dienen steeds gereserveerd te worden via “Keyplanner”.
 • Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonde van COVID-19, geen hoog-risico contact heeft gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die uit een rode zone zijn teruggekeerd (gedurende 14 dagen).
 • Correcte handhygiëne, correcte hoest- en nieshygiëne is noodzakelijk.
 • Verluchten tijdens het bezoek is belangrijk.
 • De bezoeker draagt een FFP2-masker dat door ons wordt voorzien.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondmasker.

 

Bezoek woningen 6, 7 & 8 (deze woningen zijn niet in quarantaine)

Vanaf morgen, woensdag 17 februari, wordt er overgegaan naar kamerbezoeken. Iedereen wordt hierover vandaag telefonisch gecontacteerd. De afspraken rond deze bezoeken zijn de volgende:

 • Alle bezoeken gaan terug door op de kamer of buiten op het domein.
 • Maximum 1 bezoeker tegelijkertijd.
 • Men dient aan te bellen aan de garagedeur. Binnen Keyhof kan men wel met de badge zelfstandig naar de kamer van de bewoner gaan en Keyhof terug verlaten, steeds via de garage.
 • Bezoek kan starten tussen 13u30 en 18u00, dit 7 dagen op 7.
 • We vragen om het bezoek ten laatste om 20u00 te beëindigen.
 • Alle bezoeken dienen steeds gereserveerd te worden via “Keyplanner”.
 • Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, geen hoog-risico contact hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die uit een rode zone zijn teruggekeerd (gedurende 14 dagen).
 • Correcte handhygiëne, correcte hoest- en nieshygiëne is noodzakelijk.
 • Verluchten tijdens het bezoek is belangrijk.
 • De bezoeker draagt een FFP2-masker dat door ons wordt voorzien.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondmasker.
 • 1 vast knuffelcontact en 1 vast afstandscontact dat na 2 weken kan wisselen.
 • Kinderen onder de 12 jaar worden meegeteld als bezoeker en dragen indien mogelijk ook een chirurgisch mondmasker.

 

We vertrouwen erop dat iedere bezoeker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om van deze momenten veilige en gezellige momenten te maken waar iedereen van kan genieten!

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
campusdirecteur