Goed nieuws!

Beste bewoner en familie,

De positieve evolutie van de coronacijfers in de samenleving, de eigen ervaringen in Keyhof en de herwonnen vrijheid in de maatschappij, maken dat wij in Keyhof vanaf vandaag niet meer vragen om een mondmasker te dragen. Vanaf nu kan elke individuele bezoeker en medewerker dit voor zichzelf bepalen.

Iedereen dient hier uiteraard zijn verantwoordelijkheid in te nemen en o.a. in de volgende situaties wordt gevraagd wel nog een chirurgisch mondneusmasker of een FFP2 te dragen:

  • Wanneer de medische situatie in Keyhof dit vraagt. Bij een besmetting met corona of een ander virus waarbij deze maatregel noodzakelijk is,…
  • Wanneer je een hoog-risicocontact hebt gehad, vragen we om als bezoeker of medewerker gedurende 7 dagen een FFP2 te dragen in Keyhof. De dag van het HRC telt als dag 0.
  • Bij mogelijke symptomen vragen we om de nationale richtlijnen te volgen en de nodige beschermende maatregelen te nemen.
  • Na een besmetting met Covid-19, vragen we om na de 7 dagen isolatie nog 3 dagen een FFP2 te dragen in Keyhof.

Vanuit onze visie op autonomie en participatie zullen de bewoners bevraagd worden of zij wensen dat er bij de zorgmomenten een mondmasker wordt gedragen. Het is voor ons heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich hierbij comfortabel voelt. Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen. We staan open om met u in dialoog te gaan, zeker en vast ook indien u zich minder comfortabel voelt bij de huidige afspraken.

De overige afspraken rond bezoek blijven behouden. We rekenen op ieders gezond verstand om zelf de inschatting te maken van het aantal bezoekers op een bewonerskamer en in de leefruimte. We vragen wel uitdrukkelijk om voldoende te verluchten tijdens het bezoek en een correcte handhygiëne toe te passen. In elke leefruimte staat een CO2-meter zichtbaar opgesteld, hou deze in het oog. Buiten afspreken geniet nog steeds de voorkeur.

We blijven verder alert voor mogelijke symptomen bij alle bewoners in Keyhof en indien nodig zal er een test worden afgenomen. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Vriendelijke groet,

 

Sarah Dupont

Campusdirecteur