Géén algemene COVID-testing

Wij kregen vanuit de overheid de mogelijkheid om alle bewoners te laten testen op covid-19. Na overleg met het medisch team hebben wij besloten niet op dit aanbod in te gaan. De meerwaarde van deze momentopname weegt niet op tegen de stress die deze testing betekent voor de bewoners.

Tevens levert een negatieve test ook geen zekerheid op gezien een significant deel van de testen vals negatief is.  Testresultaten zouden eveneens geen impact hebben op onze te voeren zorgstrategie. Wij blijven inzetten op het laten uitvoeren van snel-testen bij bewoners die een klinisch beeld van covid-19 ontwikkelen. Deze procedure loopt momenteel erg vlot.

Ook als er een nieuwe bewoner komt inwonen wordt samen met de CRA de juiste zorgplanning opgesteld. Deze bewoner dient steeds symptoomvrij te zijn, wordt op voorhand getest, krijgt vervolgens een test op de dag van de opname en 5 dagen later wordt deze opnieuw uitgevoerd. Bijkomend dient een nieuwe bewoner 14 dagen in kamerisolatie te verblijven, ook indien hij of zij tot dan negatief getest werd. Op deze manier wordt elk risico zo klein mogelijk gehouden.

Verder blijven wij alle woningen als cohorten benaderen om kruisbesmetting te voorkomen. De medewerkers blijven dagelijks alle zorgen uitvoeren onder de strenge hygiënische richtlijnen ( handen wassen, handschoenen , mondmasker… ).

 

 Sarah Dupont
campusdirecteur

Woonzorgcentrum Keyhof
Stroobantsstraat 75 | 3040 Huldenberg | 016/ 47 98 14