Fantastisch nieuws: Hebron

Beste familie en bewoner,

We hebben het fantastische nieuws gekregen dat de bewoner en de medewerker die gisteren hertest werden, negatief hebben getest. Het resultaat van hun vorige positieve test was te wijten aan een vroegere COVID-infectie. Vanaf nu is er dus op Hebron geen enkele woning meer in quarantaine en zal er zondag 21 februari ook niet hertest worden.

Bezoek woning 5 (quarantaine wegens verhuis van een nieuwe bewoner die niet in kamerisolatie kan verblijven)

De huidige bezoekregeling blijft hier verder lopen tot het resultaat van de hertesting op dag 7 gekend is:

 • Alle bezoeken gaan door op de kamer.
 • Enkel het vaste knuffelcontact kan tijdens de quarantaine op bezoek komen.
 • Men dient aan te bellen aan de garagedeur. Binnen Keyhof kan men wel met de badge zelfstandig naar de kamer van de bewoner gaan en Keyhof terug verlaten, steeds via de garage.
 • Bezoek kan starten tussen 13u30 en 18u00, dit 7 dagen op 7.
 • We vragen om het bezoek ten laatste om 20u00 te beëindigen. Gezien de quarantaine en het mogelijk risico wordt er wel geadviseerd de duur van het bezoek te beperken.
 • Alle bezoeken dienen steeds gereserveerd te worden via “Keyplanner”.
 • Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonde van COVID-19, geen hoog-risico contact heeft gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die uit een rode zone zijn teruggekeerd (gedurende 14 dagen).
 • Correcte handhygiëne, correcte hoest- en nieshygiëne is noodzakelijk.
 • Verluchten tijdens het bezoek is belangrijk.
 • De bezoeker draagt een FFP2-masker dat door ons wordt voorzien.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondmasker.

 

Bezoek woningen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 (deze woningen zijn niet in quarantaine)

De afspraken zijn de volgende:

 • Alle bezoeken gaan terug door op de kamer of buiten op het domein.
 • Maximum 1 bezoeker tegelijkertijd.
 • Men dient aan te bellen aan de garagedeur. Binnen Keyhof kan men wel met de badge zelfstandig naar de kamer van de bewoner gaan en Keyhof terug verlaten, steeds via de garage.
 • Bezoek kan starten tussen 13u30 en 18u00, dit 7 dagen op 7.
 • We vragen om het bezoek ten laatste om 20u00 te beëindigen.
 • Alle bezoeken dienen steeds gereserveerd te worden via “Keyplanner”.
 • Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19, geen hoog-risico contact hebben gehad en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest Bijkomend is dit ook niet toegestaan voor bezoekers die uit een rode zone zijn teruggekeerd (gedurende 14 dagen).
 • Correcte handhygiëne, correcte hoest- en nieshygiëne is noodzakelijk.
 • Verluchten tijdens het bezoek is belangrijk.
 • De bezoeker draagt een FFP2-masker dat door ons wordt voorzien. Vanaf vrijdag 19 februari wordt dit vervangen door een chirurgisch mondmasker.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondmasker.
 • 1 vast knuffelcontact en 1 vast afstandscontact dat na 2 weken kan wisselen.
 • Kinderen onder de 12 jaar worden meegeteld als bezoeker en dragen indien mogelijk ook een chirurgisch mondmasker.

 

Versoepelingen in Keyhof

Zoals jullie waarschijnlijk reeds vernomen hebben in de media zijn er vanaf een bepaalde vaccinatiegraad en vanaf een minimumperiode na de vaccinaties enkele versoepelingen mogelijk. Dit zowel op vlak van bezoekregeling als op vlak van de interne werking in Keyhof. We ontvangen hierover volgende week de nieuwe richtlijnen van Zorg en Gezondheid en bespreken deze op het OBT van woensdag 24 februari. Ten laatste donderdag 25 februari zal hierover gecommuniceerd worden.

 

We vertrouwen erop dat iedere bezoeker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om van deze momenten veilige en gezellige momenten te maken waar iedereen van kan genieten!

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mochten jullie nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont

Campusdirecteur