Extern bezoek nog niet toegelaten

Beste bewoner en familie,

Het overleg met het outbreakteam van Keyhof d.d. 16.04.2020 besliste deze ochtend onder de medische leiding van onze coördinerende arts dr. Ilse De Vos om niet af te wijken van de huidige richtlijnen: bezoek in Keyhof is ondanks de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet mogelijk. De versoepeling van de gestelde maatregelen houdt op dit moment te grote gezondheidsrisico’s in voor zowel bewoners als medewerkers.

Inmiddels beslist ook Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke om extern bezoek aan de woonzorgcentra in Vlaanderen niet toe te laten om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ‘Woonzorgcentra blijven in lockdown tot men klaar is voor veilig bezoek’, zegt de minister op Twitter. ‘Dat is vandaag nog niet het geval. Deze namiddag zit de taskforce samen om te kijken hoe en wanneer dit terug mogelijk is. Uit respect voor de veiligheid van het personeel en de bewoners kunnen we nu geen risico nemen’.

Het welzijn van bewoners ligt ons nauw aan het hart en is en blijft nog steeds onze grootste bezorgdheid. We blijven bewoners met veel warmte omringen. Dankzij de flexibiliteit en de bijzonder grote toewijding van medewerkers blijven wij inzetten op extra initiatieven naar de sociale contacten.

Wij beseffen dat naar de verdere toekomst, als de berichtgeving over dit virus beter wordt, er nood is aan een bredere bezoekregeling. Wij houden jullie dan, op het gepaste ogenblik, zeker op de hoogte over de manier waarop we bezoek geleidelijk terug trachten waar te maken.

Ik wens jullie in tussentijd een veilig en gezond weekend toe in jullie vertrouwde omgeving.
Uiteraard zijn jullie steeds welkom voor een terrasbezoek of maak gebruik van de mogelijkheid van Skype via de tablets.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur
WZC Keyhof