De kracht van groen

Met het project De kracht van groen wil Regionaal Landschap Dijleland vzw zorginstellingen helpen bij het vergroenen van hun domein. Zo brengen we de natuur tot bij de mensen, in plaats van andersom. Want de natuur doet deugd! Ze heeft een positieve invloed op ons fysiek en mentaal welzijn. En het is natuurlijk ook gewoon fijn om in een groene omgeving te wonen waar altijd iets van leven te bespeuren valt: vogels die bessen eten van de struiken, vlinders die nectar drinken van de bloemen, bijen die stuifmeel verzamelen enzovoort. Daarom willen we van de tuinen van Keyhof plekken maken waar niet alleen jullie, maar ook de natuur zich thuis voelt.

Actie voor meer natuur in de zorg

Wat gebeurt er op korte termijn? Het nieuwe terras aan Bistro Keyhof zal volledig omgeven worden door hagen en bloeiende vaste planten, zodat het een geborgen plek wordt waar je gezellig kan samen zijn of rustig in je eentje kan verpozen. Ook de voortuin willen we aantrekkelijker maken. Vele planten overleefden de voorbije jaren niet. En het ontbrak ook aan kleur in de borders. Daar gaan we wat aan doen. We planten dit voorjaar nieuwe vaste planten aan op de kale zones: we kiezen voor robuuste plantensoorten met een lange bloeiperiode.

Maar er staat nog meer op stapel voor de toekomst. Aan de achterzijde van het gebouw zal een nieuwe tuin aangelegd worden. Het moet een beleeftuin worden waar je zowel rustig van de omgeving kan genieten, als actief kan bezig zijn. Ook bewoners met dementie zullen deze tuin veilig kunnen gebruiken.

Wie of wat is Regionaal Landschap Dijleland vzw?

Regionaal Landschap Dijleland is een lokale organisatie die werkt aan de verbetering van natuur en landschap in de streek. Ze werken hiervoor samen met gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties enzovoort. Hiervoor ontvangt de organisatie subsidies van de gemeenten en van de Provincie Vlaams-Brabant. Het team telt 6 gepassioneerde vrouwen en mannen met een groot hart voor de natuur.

Meer informatie over het project ‘Natuur met Zorg’ en de ‘Regionale Landschappen’ in Vlaanderen?

Kijk dan ook even op: www.regionalelandschappen.be