Corona update – laatste nieuws

Beste familie,

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een medewerker op Nazaret, gaan we vandaag en morgen over tot de preventieve testing van alle bewoners en medewerkers van Nazaret. De 4 woningen van Nazaret zijn sinds vandaag in quarantaine en enkele bewoners verblijven op kamerisolatie. Iedereen wordt ten vroegste op maandag 1 februari hertest.
De contacten met de collega die positief testte, zijn allemaal laag-risico-contacten, er is dus geen reden tot grote ongerustheid. Met de huidige pandemische situatie en in aanloop naar de 2de vaccinaties kunnen we echter niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar deze preventieve testing en maatregelen.

Bezoek woning 5, 6, 7 & 8
In afwachting van de testresultaten van de medebewoners en de collega’s is er momenteel geen bezoek mogelijk op deze woningen. Van zodra de testresultaten gekend zijn, worden de verdere afspraken gecommuniceerd.

Bezoek woningen 1, 2, 3, 4 & 9
De bezoekregeling blijft ongewijzigd voor de overige woningen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat bij elk bezoek, ook bij het knuffelcontact, een chirurgisch mondneusmasker gedragen wordt door zowel de bezoeker als de bewoner. Bij het vaste afstandscontact dient eveneens de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden. Ook ventileren van de kamer tijdens het bezoek is noodzakelijk. Als 1 van deze richtlijnen om een bepaalde reden niet kan gevolgd worden, spreek dan vooraf de woonzorgcoördinator aan.

Zoals jullie weten biedt het eerste vaccin slechts 50% bescherming 7 tot 10 dagen na de vaccinatie. Een 2de dosis is noodzakelijk. 10 dagen na het 2de vaccin is men 95% beschermd. Het blijft dus uiterst belangrijk om alle richtlijnen strikt te volgen zodat we zeker het 2de vaccinatiemoment niet in gevaar brengen. Wanneer er bewoners of medewerkers zijn met COVID, wordt dit vaccinatiemoment namelijk verplicht uitgesteld.
Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur