Corona-maatregelen verlengd tot 3 mei

Beste familie,

De Nationale Veiligheidsraad heeft vanavond beslist dat bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen ontvangen van één vooraf aangeduide persoon, steeds dezelfde persoon die reeds twee weken geen symptomen vertoont. Het gaat dus om een maatregel om de lockdown te verlichten voor wie al weken in eenzame omstandigheden leeft. Op zich een versoepeling die we graag willen toejuichen, maar tegelijk ook wel wat met argusogen bekijken.

We willen hier dan ook niet over één nacht ijs gaan. De 4 campusdirecteurs van Woonzorgnet-Dijleland, waartoe WZC Keyhof behoort, overleggen hierover morgenochtend samen met de algemeen directeur, mevrouw Griet Robberechts.

Morgen komt vervolgens het outbreakteam van Keyhof samen, onder de medische leiding van onze coördinerende arts Ilse De Vos, om een duidelijke communicatievoorbereiding naar medewerkers, bewoners en jullie op te stellen. Hierbij zullen we vooral naar de veilige omkadering en organisatie kijken in het gezondheidsbelang van alle bewoners.

Ik geef jullie ten laatste vrijdag de concrete richtlijnen vanuit WZC Keyhof mee.

Tot na het weekend houden wij eraan jullie te vragen de tot nu toe nog steeds geldende richtlijnen betreffende bezoekverbod aan te houden.

Ik dank jullie hartelijk om ons hierbij te steunen en te helpen.

Vriendelijke groet,

 Sarah Dupont                                                    

Campusdirecteur
Woonzorgcentrum Keyhof

T: 016/47.98.14