Bezoekregeling vanaf 8 juni

Beste bewoner en familie,

Tijdens het outbreakteam (OBT) van 3 juni werd de huidige bezoekregeling van Keyhof geëvalueerd. Het OBT is samengesteld uit 11 leden: 9 medewerkers van Keyhof van verschillende disciplines, Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland en dokter Ilse De Vos, Coördinerend en Raadgevend Arts van WZC Keyhof.

Allereerst willen we jullie bedanken voor de eerlijke feedback die we mochten ontvangen. We zijn ons eveneens ten zeerste bewust van het gemis aan sociale contacten en de moeilijke situatie die dit voor elk van jullie teweegbrengt. We hebben elk perspectief meegenomen in de afweging naar mogelijke aanpassingen van de bezoekregeling. Dit was geen eenvoudige opdracht. De meningen over de huidige bezoekregeling zijn namelijk verdeeld. Over het algemeen zijn bewoners en bezoekers positief, enkelen zijn licht bezorgd over de veiligheid van de bewoners en anderen geven aan de huidige bezoekregeling onvoldoende te vinden. Overwegend werd de locatie als minder geschikt bevonden door onder andere de reflectie op het plexischerm, de kille ruimte en de afstand tussen de bewoner en de bezoeker. Bijkomend is er de vraag om meerdere bezoekers per bewoner toe te laten en de duur van de bezoeken uit te breiden.

We hebben getracht een versoepeling van de bezoekregeling uit te werken die hieraan tegemoet komt, maar die eveneens het risico op een mogelijke besmetting bewaakt en die praktisch haalbaar is. De laatste weken, en zeker vanaf 8 juni, vinden er heel wat versoepelingen plaats in de samenleving. Hierbij vinden wij het belangrijk om de evolutie van de cijfers de volgende weken op te volgen. Het is namelijk zo dat de bewoners van Keyhof tot de hoog risicogroep behoren en eens er een besmetting aanwezig is binnen in een WZC, de verspreiding van het virus niet eenvoudig in te perken is.

De bovenstaande afwegingen brachten ons tot de volgende regeling voor minstens de volgende 14 dagen:

 • Vanaf maandag 8 juni vinden de bezoeken bij mooi weer plaats in openlucht. We bakenen hiervoor een zone af ter hoogte van de cafetaria. De bezoeken zullen doorgaan aan tafel, zonder een plexiglas en op een afstand van 1,5 meter. Tijdens de bezoeken dient er geen mondmasker gedragen te worden.
 • Bij slecht weer worden de bezoeken in de cafetaria georganiseerd, eveneens aan tafel, op minder dan 1,5 meter, maar wel met een plexiglas als bescherming. Tijdens de bezoeken dient er geen mondmasker gedragen te worden.
 • Iedere bewoner zal per week 1 uur bezoek kunnen ontvangen i.p.v. de huidige 20 minuten. Dit kan in 1 bezoek of in 2 bezoeken van elk 30 minuten.
 • Per bezoek mogen er maximum 2 bezoekers komen indien deze personen op hetzelfde adres wonen. Het aantal verschillende bezoekers is niet beperkt.
 • De minimumleeftijd van 16 jaar wordt ook opgeheven, er wordt natuurlijk wel verwacht dat ook kinderen die mee op bezoek komen zich aan de richtlijnen houden. Hiervoor rekenen we op de begeleidende volwassene.

De basisvisie dat de bewoner aangeeft wie er op bezoek kan komen, blijft nog steeds dezelfde. Wie graag op bezoek wenst te komen, kan tijdens weekdagen telefonisch contact opnemen met Lieve (016/47 98 15). Indien zij telefonisch niet bereikbaar is, is een medewerker van het onthaal te bereiken op 016/47 98 10. De bezoeken kunnen doorgaan van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op feestdagen. Er wordt samen gekeken welk moment wenselijk en haalbaar is.

Om alles goed en veilig te laten verlopen, herhalen we graag de volgende afspraken:

 • Tijdens het bezoek dient de minimum afstand steeds gerespecteerd te worden, fysiek contact is dus niet mogelijk en er mag niets uitgewisseld of overhandigd
 • Het bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker en de bewoner gedurende 14 dagen voor het bezoekmoment geen symptomen vertoonden van COVID-19 en in de afgelopen 14 dagen niet positief getest Het is raadzaam regelmatig de lichaamstemperatuur te meten.
 • 5 minuten voor het bezoek start, bel je aan rechts naast de garagepoort.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers wassen of ontsmetten voor en na het bezoek hun handen. Alcogel zal voorzien worden.
 • Een correcte hoest- en nieshygiëne is eveneens noodzakelijk.
 • De nodige materialen in de bezoekruimte wordt na elke bezoek gedesinfecteerd.
 • Er wordt verondersteld dat elke bezoeker de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad steeds naleeft.

We starten maandag met de bovenstaande afspraken. We vinden het belangrijk om dit op korte termijn te evalueren en bij te sturen waar nodig. Daarom hechten we ook nu veel waarde aan jullie mening. Mogen we jullie dan ook vragen om jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties over te maken aan Lieve (telefonisch of via ergo@keyhof.be)? Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

De meeste bewoners zullen erg uitkijken naar dit bezoekmoment, voor andere bewoners kan dit mogelijk verwarrend zijn en eventueel onrust creëren. Twijfel je of bezoek een goed idee is, neem dan gerust contact op met de woonzorgcoördinator.

Aangezien het afgesloten domein toegankelijk is voor bewoners, dienen jullie bij het betreden van het domein (voor zwaaimomenten en bezoekmomenten) steeds een mondmasker te dragen en natuurlijk nog altijd de social distancing respecteren. Dit geldt eveneens voor kinderen jonger dan 16 jaar, zij zijn vanaf maandag eveneens welkom voor zwaai- of bezoekmomenten. Huisdieren mogen het domein nog steeds niet betreden. Er dient altijd aangebeld te worden rechts van de garagepoort vooraleer het afgesloten gedeelte van het domein kan betreden worden voor een zwaaimoment.

 

Vriendelijke groet,

Sarah Dupont
Campusdirecteur WZC Keyhof