Bezoekregeling, pedicure en kapsalon

Beste bewoner en familie,

Naar aanleiding van de beslissingen van de Federale Regering (30 oktober) en de aangepaste richtlijnen van het agentschap “Zorg en Gezondheid” (1 november) zijn er enkele wijzigingen voor de interne werking in Keyhof en 1 aanpassing voor de bezoekregeling.

1. Aantal bezoekers

– 1 vast knuffelcontact
Elke bewoner kan voor de komende periode slechts 1 nauw contact hebben, dit is een zogenaamd knuffelcontact. Dit dient steeds dezelfde persoon te zijn.
Hierbij dient vanaf nu wel een chirurgisch mondneusmasker gedragen te worden door de bezoeker en de bewoner. De social distancing dient niet bewaard te worden. Indien het dragen van een mondmasker voor 1 van beiden moeilijk ligt, neem dan zonder aarzelen contact op met Inge of Lieve zodat dit samen kan bekeken worden.

– 1 vast afstandscontact
Elke bewoner mag bijkomend nog 1 vaste afstandscontact hebben voor de volgende 2 weken. Na 2 weken kan deze personen wisselen. Bij dit bezoek, dat ook op de kamer kan plaatsvinden, dient zowel de bewoner als de bezoeker een zuiver chirurgisch mondmasker te dragen en dient de social distancing wel gerespecteerd te worden. De mondmaskers dienen ook tijdens vb. een wandeling in de buitenlucht gedragen te worden.

– 1 bezoeker per bezoek
Er kan slechts 1 bezoeker tegelijk aanwezig zijn op de kamer van de bewoner. Kinderen onder de 12 jaar worden meegeteld als bezoeker.

2. Werking kapsalon en pedicure

We zijn verplicht het kapsalon te sluiten en kappers mogen onder geen enkel statuut hun beroep nog uitoefenen. We betreuren dit zeerste aangezien we ervan overtuigd zijn dat we dit in Keyhof veilig kunnen organiseren. We pleiten dan ook bij de overheid om hiervoor de verantwoordelijkheid bij het woonzorgcentrum te leggen. Op dit moment is het echter verboden.

Wij beseffen dat een goed uiterlijk bijdraagt aan het algemeen welbevinden. Wij zijn fier dat we dankzij de goede zorgen van de kapsters hier tot nu toe altijd aan tegemoet gekomen zijn en willen ook nu een best mogelijke oplossing bieden.

Eliane verzorgt, wast, krult en brusht de haren van de bewoners vanaf morgen op de woningen van Nazaret. Nathalie neemt dit op voor Hebron. Hierdoor zal de huidige planning niet langer kunnen gevolgd worden. Zolang deze maatregel geldt, kunnen er geen permanenten, knipbeurten en kleuringen gegeven worden.

Ook de pedicurewerking kan niet langer op de huidige manier georganiseerd worden. We verwijzen hiervoor naar de huidige richtlijnen van Zorg en Gezondheid. Voor vragen hieromtrent kan je steeds bij een lid van het OBT terecht.

We vinden het heel belangrijk te weten wat jullie ervaringen, bedenkingen en suggesties zijn. Maak deze gerust over aan Inge of Lieve.
Durf elkaar en ook ons steeds aanspreken op het correct toepassen van de maatregelen. Alvast bedankt om hier samen mooie momenten van te maken!

Vriendelijke groet,

Het outbreakteam