Bezoekersafspraken – OBT 21 februari 2022

Beste bewoner en familie,

Deze namiddag is het OBT samengekomen om de huidige afspraken binnen Keyhof te bespreken.

Vanuit Zorg en Gezondheid mochten wij tot op heden nog geen nieuwe richtlijnen ontvangen voor het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen.
Deze werden m.a.w. niet aangepast naar analogie van de wijziging van rood naar oranje volgens de coronabarometer voor de algemene samenleving.
Wij betreuren dit en trachten zoals steeds in Keyhof een goed evenwicht te vinden waarbij het welbevinden van de bewoners centraal staat.

Tot en met maandag 14 maart gelden bijgevoegde richtlijnen, op 14 maart om 14u15 komt het OBT terug samen.

——

Bezoekers die een hoog risico-contact hadden of symptomen vertonen

Volgens de richtlijnen van Zorg en Gezondheid mogen bezoekers die een hoog risicocontact hadden gedurende 10 dagen niet op bezoek komen in een woonzorgcentrum.  Ook indien u ziektesymptomen heeft, vragen we om uw bezoek uit te stellen. We rekenen hiervoor op iedersverantwoordelijkheid. Je mag ons bij twijfel steeds contacteren. 

Bezoek

Gedurende het ganse bezoek dient er door bezoekers vanaf 12 jaar een chirurgisch mondmasker gedragen te worden. Tot nu mochten er, gezien de grootte van de bewonerskamers, slechts 2 bezoekers tegelijk op de kamer. We verlaten nu dit maximum aantal en rekenen op ieders gezond verstand om deze inschatting zelf te maken. We vragen wel uitdrukkelijk om voldoende te verluchten tijdens het bezoek. Iedereen is uiteraard ook welkom in Bistro Keyhof of in de gemeenschappelijke leefruimte (met mondmasker) waar een CO2-meter zichtbaar staat opgesteld. Uiteraard stel je je bezoek uit als je symptomen hebt of een hoog-risico-contact hebt gehad (10 dagen).

Activiteiten

Gemeenschappelijke activiteiten kunnen opnieuw doorgaan. Bij deze activiteiten dienen alle bewoners, indien mogelijk, een mondmasker te dragen. Wanneer ook familie aansluit, dienen zij steeds een chirurgisch mondmasker te dragen.

Dragen van een mondmasker door bewoners

Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van het woonzorgcentrum

Elke bewoner waarvoor dit mogelijk is, draagt een chirurgisch mondmasker van zodra men de woning verlaat, bij gemeenschappelijke activiteiten en bij nauwe zorgcontacten.

Dragen van een chirurgisch mondmasker door bewoners van de assistentiewoningen

Bewoners van de assistentiewoningen dragen de hele tijd een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum.

Contacten tussen bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum

Contacten tussen de bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum zijn terug mogelijk. Tijdens deze ontmoetingen dienen alle betrokkenen, indien mogelijk, een mondmasker te dragen.

Huidige situatie

Momenteel testte geen enkele bewoner positief en zijn er geencollega’s afwezig met Covid-19. Er dienen dus er geen verdere maatregelen genomen te worden.

Uiteraard blijven we alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er zich wijzigen voordoen in de situatie, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben, aarzel dan zeker niet om deze te stellen.
Dankjewel voor jullie begrip.

 

Sarah Dupont                                                   campusdirecteur