Benefiet Keyhofse meezingers levert 1145 euro op

De Keyhofse meezingers, een koor van de zusters Annonciaden van Huldenberg, organiseerden op 8 mei 2016  een benefietconcert in Woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg.

Zij musiceren daar  elke maand onder leiding van zuster Irma Wuyts en met pianobegeleiding van zuster Maria Verheyen.  Ze  brengen dan een grote variëteit aan liederen met het gemeenschappelijk kenmerk dat het liedjes zijn die al heel lang meegaan en in het geheugen gegrift staan.

Met deze actie ondersteunden zij de aanmaak van een nieuwe CD door de vereniging  Koor en Stem in het kader van ‘ De Stem van ons Geheugen’.  Dit  zangproject wil het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer maken.  Naast de cd zelf bieden ze daarom ook de liedtekstbundel, een inspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes en piano-arrangementen van de liedjes aan.  Ze sensibiliseren en begeleiden op die manier de opstart van contactkoren in Vlaanderen.

Het benefietconcert bracht uiteindelijk 1145 euro op en dit was het hoogste bedrag dat werd ingezameld voor dit project.

Op vrijdag 21 oktober werd de cheque officieel overhandigd aan Katrien Van Geystelen die specifiek werkt rond contactkoren voor mensen met dementie binnen de VZW Koor en Stem.