Bedanking

Leuven, 4 augustus 2020.

Aan de medewerkers en de artsen van Woonzorgnet-Dijleland

Wij beseffen zeer goed dat werken in de ouderenzorg vandaag door de extra-beschermingsmaatregelen geen eenvoudige opdracht is. De speciale bezoekregeling in plaats van het vrije in- en uitlopen van familieleden maakt dat jullie voor de bewoners veel van de sociale contacten ook nog bovenop moeten vervangen. Het opvangen van bewoners en hun familieleden die in deze weken afscheid nemen en sterven vraagt nog eens een extra intensiteit van jullie zorg en aanwezigheid. Het doet dan ook goed vandaag in een overlijdensbericht in de krant te lezen: “Met dank aan het team van het woonzorgcentrum Ter Meeren voor hun uitzonderlijke zorgen, bekwaamheid en menselijkheid”. Die ene zin drukt natuurlijk een werkelijkheid uit die jullie in de stilte van de vier voorzieningen dagelijks gestalte geven.
Woonzorgnet-Dijleland is in die periode meerdere keren in de media vernoemd als een voorbeeld van hoe ouderenzorgvoorzieningen ook kwaliteit van leven kunnen betekenen, zelfs in crisissituaties. Dat weten jullie natuurlijk al langer, maar die boodschap heeft een ongekende maatschappelijke relevantie.
Het is op dit moment onduidelijk hoe lang het zal duren voor we dat virus achter kunnen laten. Een lange periode van bijzondere alertheid brengt ook vermoeidheid en stress mee, vooral omdat niemand op dit moment volledige duidelijkheid kan geven in verband met het verder verloop.
We hopen van harte dat jullie de kracht vinden om het vol te houden. Wat jullie elke dag bewerkstelligen is niet van tijdelijke aard, maar blijft in het geheugen van familieleden verder leven. Goede herinneringen aan kwaliteitsvolle zorg zullen mee de beslissingen beïnvloeden die de volgende generaties in hun later leven zullen nemen in verband met hun eigen zorg.
Voor alles wat jullie doen, maar vooral voor de warmte en de hartelijkheid waarmee jullie die zorg bieden, willen we jullie van harte danken.

Namens de Raad van Bestuur.

Manu Keirse                             Mathieu Vandenbulcke
Voorzitter                                  Ondervoorzitter