Beste bewoner en familie, Het overleg met het outbreakteam van Keyhof d.d. 16.04.2020 besliste deze ochtend onder de medische leiding van onze coördinerende arts dr. Ilse De Vos om niet af te wijken van de huidige richtlijnen: bezoek in Keyhof is ondanks de beslissing van de...

Beste familie, De Nationale Veiligheidsraad heeft vanavond beslist dat bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen ontvangen van één vooraf aangeduide persoon, steeds dezelfde persoon die reeds twee weken geen symptomen vertoont. Het gaat dus om een maatregel om de lockdown te verlichten voor wie al weken in eenzame omstandigheden...

Zorg voor jezelf vinden wij in deze uitzonderlijke omstandigheden meer dan ooit een absolute noodzaak. Om medewerkers bij te staan maakten we afspraken met zowel interne als externe contactpersonen. Zij staan klaar voor de medewerkers om te luisteren en te ondersteunen. Een handige kaart met hun gegevens...

(update 11/03/2020 – 19u30) Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (eindigt op zondag 19 april) wordt aan derden de toegang ontzegd tot onze woonzorgcentra, conform de richtlijnen van de bevoegde instanties. Toegelaten personen zijn: Externe zorgverstrekkers Stagiair(e)s Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële...

Vrijdag 21 februari 2020: feestelijke ingebruikname van Assistentiewoningen Keyhof. Na de rondleiding namen Prof. em. Manu Keirse, voorzitter Woonzorgnet-Dijleland vzw, en Griet Robberechts, algemeen directeur, het woord voor het warme welkom en de officiële inhuldiging. Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Huldenberg, hield de openingstoespraak...

De feestelijke opening had plaats op vrijdag 21 februari 2020. Na de rondleiding nam Prof. em. Manu Keirse, voorzitter Woonzorgnet-Dijleland vzw, het woord voor de officiële inhuldiging. Gevolgd door dhr. Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van de gemeente Huldenberg, daarna was het woord aan Gilbert en Lisette,...

Keyhof en Woonzorgnet-Dijleland scharen zich achter de boodschap die Zorgnet-ICURO brengt met de campagne ‘Het klopt voor u’: een woonzorgcentrum is een warme plek, waar mens en zorg centraal staan en het label ‘Het klopt voor u’ garandeert u kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg. Samen...

Geïnteresseerden en kandidaat-bewoners kunnen op zaterdag 15 februari 2020 een kijkje komen nemen in de nieuwbouw assistentiewoningen. Wooncoach Alexandra Carvignese ontvangt u er graag en beantwoordt al uw vragen, er is een rondleiding om 11 uur en om 14 uur. Autonoom wonen met deskundige diensten binnen...

Met de moderne nieuwbouw groeide Keyhof uit tot een hoogstaand kwaliteitsvol woonzorgcentrum (WZC). Naast de zusters Annonciaden kiezen meer en meer ouderen uit de regio Huldenberg voor dit kleinschalig en warm huis dat betrokkenheid en huiselijkheid uitstraalt. WZC Keyhof staat voor 'Zo Aange­naam Wonen'....

Als zelfstandig wonen voor ouderen met een beperking niet langer haalbaar is, dan bieden wij hen graag een nieuwe thuis. Personen vanaf 60 jaar met een VAPH statuut die nog thuis wonen, of met een persoonsvolgend budget zijn welkom in WZC Keyhof. Het woonzorgcentrum is een...