Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie. We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op te...

Beste bewoner en familie, We zijn als outbreakteam (OBT) verheugd dat we vanaf dinsdag 22 september verder kunnen versoepelen! We beseffen dat de cijfers verder stijgen, maar zijn er anderzijds van overtuigd dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt. We willen dat de bewoners van Keyhof zoveel...

Enkele belangrijke afspraken, zoals gemeld in de communicatie van 13 mei 2020, rond het afleveren van pakjes, brieven en kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus,… ook de organisatie rond het brengen en ophalen van wasgoed. Het is hierbij heel belangrijk om een correcte handhygiëne toe te...

Geachte familie, Op maandag 18 mei startten we voor het eerst met de gesprekken in de babbelbox. Het was een experiment, ondertussen hebben we beperkte ervaring opgebouwd. De voorbije week reserveerden we 24 gesprekken tussen bewoners en familieleden.  De videogesprekken maakten plaats voor ontmoetingen in de babbelbox....

Beste bewoner, Beste familie, Het is nog niet voor onmiddellijk, maar stilaan kijken we uit naar het ogenblik dat we elkaar terug mogen omhelzen. Onze aandacht werd getrokken door een nieuw TV-programma op één: ‘Knuffels na Corona’. Fotografe Lieve Blancquaert staat te popelen om, als het mag,...

Beste bewoner en familie, Vanaf maandag 18 mei starten we met een bezoekregeling voor bewoners in Keyhof. Bezoek op de woningen of in de kamer van bewoners is nog geen optie, maar we werkten wel een mooi initiatief uit. We voorzien namelijk een aparte ruimte waar het...

Wij kregen vanuit de overheid de mogelijkheid om alle bewoners te laten testen op covid-19. Na overleg met het medisch team hebben wij besloten niet op dit aanbod in te gaan. De meerwaarde van deze momentopname weegt niet op tegen de stress die deze testing...

We hebben een nieuw item toegevoegd aan onze website: 'Corona-nieuws'. Hier vind je alle praktische informatie, nuttige tips en soms ook gewoon leuke weetjes over het Keyhof en de bewoners tijdens de ze 'lockdown' terug. Zo verzamelen we alle informatie rond de Corona-maatregelen (COVID-19) op één...

Beste bewoner en familie, Het overleg met het outbreakteam van Keyhof d.d. 16.04.2020 besliste deze ochtend onder de medische leiding van onze coördinerende arts dr. Ilse De Vos om niet af te wijken van de huidige richtlijnen: bezoek in Keyhof is ondanks de beslissing van de...

Beste familie, De Nationale Veiligheidsraad heeft vanavond beslist dat bewoners van woonzorgcentra bezoek mogen ontvangen van één vooraf aangeduide persoon, steeds dezelfde persoon die reeds twee weken geen symptomen vertoont. Het gaat dus om een maatregel om de lockdown te verlichten voor wie al weken in eenzame omstandigheden...