De voorbije dagen werden alle bewoners en medewerkers van Hebron getest. Alle bewoners van Hebron verblijven in quarantaine op de woning. Iedereen wordt op zondag 21 februari hertest. Resultaat testing 1 bewoner en 1 medewerker hebben positief getest. Gezien hun hoge CT-waarden worden zij morgen hertest. Op...

Naar aanleiding van een positief testresultaat van een bewoner op Hebron (woning 1), zijn we vandaag overgegaan tot de preventieve testing van de bewoners van woning 1 en 2, zij vormen namelijk 1 bubbel. Ook alle medewerkers die de voorbije week op Hebron gewerkt hebben,...

Vaccinaties Vandaag en donderdag 11 februari werden de bewoners, de medewerkers, de vrijwilligers, de jobstudenten, de stagiaires, de geregistreerde mantelzorgers en de huisartsen die dit wensten, gevaccineerd met een tweede dosis van het coronavaccin van BioNtech-Pfizer. Momenteel vertoont niemand ernstige bijwerkingen. Een beperkt aantal bewoners had...

Beste familie en bewoner, Op dit ogenblik is de verspreiding van het coronavirus in Keyhof onder controle. Isolatiemaatregelen Er lopen momenteel enkel isolatiemaatregelen voor nieuwe bewoners in afwachting van een 2de test op dag 7. Testing Er werden testen uitgevoerd de afgelopen week, deze waren allemaal negatief. Vaccinaties en versoepelingen Op donderdag...

Vaccinaties Donderdag 21 januari 2021 hebben we een grote stap voorwaarts gezet naar het post-coronatijdperk. 95% van de bewoners kreeg een eerste dosis van het coronavaccin van BioNtech-Pfizer. Ook 18 medewerkers werden al gevaccineerd. Iedereen die de eerste dosis toegediend kreeg, wordt op donderdag 11...

“Ze hebben dat goed gedaan…” zegt Charles in de plaatselijke krant, vroeger was de 74-jarige zelf technieker nu woont hij in WZC Ter Meeren. Charles inspecteert de netaansluiting van het nieuwe 'zonnedak' samen met de collega's Peter Claeys (verantwoordelijke technische dienst) en  Katrien Philips (woonleefkundige)...

De overheid heeft ons op woensdag 20 januari ingepland voor de levering van de vaccins voor de bewoners! Onder voorbehoud dat er in tussentijd geen positieve coronatests opduiken, zullen de bewoners van Keyhof op donderdag 21 januari gevaccineerd worden. Deze vaccinatie bij alle bewoners die zelf...

Huidige situatie woning 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 & 9 Momenteel zijn hier geen bewoners met symptomen en testte er niemand positief. Er zijn dus geen isolatiemaatregelen en de bezoekregeling blijft ongewijzigd. Huidige situatie woning 4 Op advies van dokter Corty wordt maandag 28 december de...

De bewoners, vrijwilligers en medewerkers van WZC Keyhof, de directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland VZW, wensen iedereen een heel erg warme kerst en een bijzonder hoopvol nieuw jaar! Sarah Dupont campusdirecteur...

De inzet van onze medewerkers in het voorbije jaar laat niemand onberoerd. Uit respect voor hun doorzettingsvermogen, professionaliteit en flexibiliteit betuigden we in de loop van het voorbije jaar onze dank via diverse wegen en acties. Bij de start van het nieuwe jaar willen we nu...